RSS

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do sukcesów w wielu dziedzinach życia. Znajomość matematyki stwarza możliwość szerszego dostępu do rynku pracy, a co za tym idzie zapewnienie statusu społecznego.

W nauczaniu matematyki ważna jest odporność emocjonalna. Dojrzałość psychiczna nie jest czymś, co pojawia się w rozwoju nagle. Jest to proces, który należy kształtować już w okresie przedszkolnym.

  W Przedszkolu Miejskim w Olsztynku, dn. 12.05.2016r. odbyła się I Spartakiada Matematyczna. Jest to jedna z form ewaluacji pracy przedszkola.   

W tym roku szkolnym badano poziom opanowania wiadomości i umiejętności w obszarze edukacji matematycznej.

  Do zabawy przystąpiły  dzieci 5-6 letnie. Wszystkie zadania wiązały się z umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce. Dzieci wykazywały się umiejętnościami: orientacji w przestrzeni, dodawania i odejmowania na konkretach. Ponadto tworzyły i klasyfikowały zbiory, porównywały ich liczebność, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi itd. Dzieci udowodniły, że bardzo dobrze opanowały umiejętności matematyczne. Bawiły się przy tym doskonale, a przy okazji pokazały ile potrafią.

  Zadania wykonywane przez dzieci oceniało jury w składzie:

- Barbara Sternicka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

- Pastor Marcin Chrząszcz – Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.

Na nasz konkurs wraz z pastorem Marcinem Chrząszczem po raz drugi przybyla młodzież – wolontariusze z Southoport Master’s Commisnou. W przerwie konkursu goście wystąpili z programem artystycznym.

Spartakiada Matematyczna zakończyła się wręczeniem dyplomów i nagród ufundowanych przez Radą Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku.

 

 

                                                                        Organizatorzy konkursu:

                                                                   Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

                                                                    Teresa Feliszek

 

                                                                    Hanna Ploska

p1130816
 
p1130817
 
p1130818
 
p1130819
 
p1130820
 
p1130821
 
p1130822
 
p1130823
 
p1130824
 
p1130825
 
p1130826
 
p1130827
 
p1130828
 
p1130829
 
p1130830
 
p1130832
 
p1130833
 
p1130834
 
p1130835
 
p1130836
 
 
 
Powered by Phoca Gallery