RSS

       W przedszkolach jednym z wiodących celów jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m.in. poprzez zapamiętanie numerów alarmowych i omówienie przykładowych sytuacji korzystania z nich.

Dzieci podczas zajęć i zabaw uczą się, w jaki sposób mogą być bezpieczne nie tylko na drodze, ale również w domu, w przedszkolu, w lesie i nad wodą.

                                       Bezpieczny Przedszkolak

Pod takim hasłem 2.06.2016 r. w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku został zorganizowany konkurs. Brały w nim udział wszystkie dzieci z przedszkola.

     Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw, pobytu w lesie i nad wodą.

    Odpowiedziom dzieci przysłuchiwali się zaproszeni goście reprezentujący różne zawody związane z bezpieczeństwem małych dzieci i dorosłych

·        Adam Kaczmarczyk  -  z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku

·        Janina Rykowska      -  pielęgniarka, radna Rady Miejskiej w Olsztynku

·        Piotr Rogowski         -  leśnik Nadleśnictwa Olsztynek

·        Leszek Gątkowski     - przedstawiciel Straży Miejskiej w Olsztynku

·        Paweł Kaszuba          - przedstawiciel Służby Celnej

·        Mariusz Przybułowski  - strażak, Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie

·        Artur Leśniewski       - żołnierz

·        Grzegorz Burcz         -  ratownik medyczny

·        Ryszard Pieniak        -  ratownik wodny

    Dzieci bardzo rzetelnie odpowiadały na wszystkie zadawane pytania i rozwiązywały zadania. Podczas konkursu panowała miła i przyjazna atmosfera.

    Dzieci ze wszystkich grup zostały jednogłośnie uznane przez zaproszonych gości zwycięzcami. Otrzymały dyplomy i nagrody.

    Nagrody ufundowali:

·        Dariusz Krzyżanowski - Nadleśnictwo Olsztynek

·        Hanna Dzianachowska

·        Paweł Kaszuba

·        Mariusz Przybułowski

·        Silvia Szelugowska

Zaproszonym gościom i fundatorom serdecznie dziękuje cała społeczność przedszkolna.

Organizatorki

Teresa Feliszek

Hanna Płoska

                                                                 

                                                                                       

               

 

                                                                                                                  

p1130991
 
p1130992
 
p1130993
 
p1130994
 
p1130995
 
p1130997
 
p1130998
 
p1130999
 
p1140001
 
p1140002
 
p1140004
 
p1140005
 
p1140006
 
p1140007
 
p1140009
 
p1140010
 
p1140012
 
p1140015
 
p1140018
 
p1140020
 
 
 
Powered by Phoca Gallery