Kadra symbol5

Kto jest kim w przedszkolu

   W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uzupełniają i podnoszą swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu. Biorą aktywny udział w wielu warsztatach, kursach i szkoleniach. Nie sposób wymienić form doskonaleń w jakich uczestniczy nasza kadra.

Całą instytucją kieruje i zarządza - Dyrektor mgr Barbara Sternicka
Pomaga jej w tym - Wicedyrektor mgr Dorota Malinowska
Układa jadłospisy i zajmuje się administracją - Pani Barbara Stankiewicz

Dziećmi opiekuje się Kadra pedagogiczna :

Grupa I - mgr Anna Wachowska

Grupa II - mgr Lidia Pietrus 

Grupa III - lic. Bożena Szymańska

Grupa IV - lic. Nina Salwin

Grupa V - mgr Iwona Grzeszczak, mgr Barbara Iwanowicz

Grupa VI - mgr Ewa Kawiecka

Grupa VII - mgr Jadwiga Nawracka, mgr Róża Sokołowska

Grupa VIII - mgr Hanna Płoska

Grupa IX - mgr Karolina Nowacka, mgr Magdalena Niedźwiecka

Grupa X - mgr Beata Jastrzębowska

Grupa XI - mgr Emilia Łojewska

 

Posiłki przygotowują Panie w kuchni - Barbara Gajkowska, Maria Piasecka, Iwona Cichocka, Marta Bawolska


Rozlicza płatności za przedszkole – Pan Paweł Purzycki

Dbają o porządek w przedszkolu i wspierają nauczycielki - pomoce nauczyciela:

Grupa I - Pani Lidia Zakrzewska

Grupa II - Pani Małgorzata Rykowska

Grupa III - Pani Emilia Fijałkowska

Grupa IV - Pani Justyna Cichmińska

Grupa V - Pani Beata Purzycka

Grupa VI - Pani Magda Lewandowska

Grupa VII - Pani Agata Kulik

Grupa VIII - Pani Ewa Zawadzka

Grupa IX - Pani Magda Hipsz-Drozińska

Grupa X - Pani Beata Ilinicz

Grupa XI - Pani Grażyna Arcipowska



O budynek, urządzenia i ogród dba konserwator: Pan Dariusz Malinowski