Opłaty  symbol5

 

Opłaty za świadczone przez przedszkole usługi należy wnosić na rachunek:

Przedszkole Miejskie w Olsztynku, ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek

92 8823 0007 2001 0100 1964 0003 

Według poniższego wzorca:

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa do której dziecko uczęszcza

 

Informacje o płatnościach przesyłane są z numeru kom: 720 798 649

 

Wzór przelewu

Zarządzenie Burmistrza Olsztynka w sprawie uzgodnień wysokości opłat za posiłki w przedszkolach[…]

Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego[…]