RSS

                           Sukcesy  „Małych artystów” z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

                                         w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.

 

               Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form jego działalności w wieku przedszkolnym.  Poza funkcją zabawową pełni również istotną rolę  w rozwijaniu sfery poznawczej i wychowawczej.

Działalność plastyczna jest podstawową formą  uczenia się dziecka oraz przekazywania wiedzy na temat swojego otoczenia: czego w nim doświadczyło, co wprawiło w zachwyt, co zwróciło jego uwagę. Dzięki ekspresji plastycznej przedszkolak zdobywa doświadczenie, uczy się stawiania pytań i jednocześnie odpowiada na nie, uczy się myśleć i kojarzyć. Dla dziecka jego własna twórczość jest przede wszystkim źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Dziecko tworząc rozwija różne umiejętności, w tym twórczą inicjatywę, pomysłowość, uczy się wiary we własne siły i odkrywa swoje możliwości  twórcze. Jednocześnie uspokaja się, odpręża i rozładowuje napięcia emocjonalne i mięśniowe.

              W naszym przedszkolu staramy się stwarzać i zapewniać dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju. Już od najmłodszych lat dzieci oswajane są ze sceną, uczą się kultury żywego słowa, kształcą umiejętności recytatorskie, aktorskie, muzyczne i plastyczne.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w wielu konkursach organizowanych w naszym przedszkolu, na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym.

Sukcesy dzieci sprawiają wiele zadowolenia i radości nie tylko dzieciom, ale także rodzicom i nauczycielom.

W lutym, marcu i kwietniu przedszkolaki brały udział w  konkursach:

1.      Konkurs Plastyczny na kartkę z okazji 5- tych urodzin Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie.

     Celem konkursu było-  pobudzanie aktywności i kreatywności twórczej.

           Udział brały grupy:  VI, VIII

           II miejsceMichał Szelugowski – gr. VI  - opiekun  Hanna Płoska

 

2.      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez Przedszkole w Sztutowie- „Miejsce w którym mieszkam”.

      Celem konkursu było - rozbudzanie przynależności narodowej, uwrażliwienie dzieci na piękno

      najbliższego otoczenia (przyroda, architektura).

            Udział brały grupy: II, III, IV, VI, VIII

            Wyróżnienie otrzymali- Oliwia Brzezińska- gr. VI  -opiekun Hanna Płoska

Jan Szczepkowski – gr.IX- opiekun Halina Dublaszewska

Podziękowania ze udział otrzymali: Julia Jarmołowicz- gr.VIII , Wiktoria  Nachaj- gr. VIII,

Kajtek Kaszuba- gr. IV , Wiktor Warać- gr. II , Julia Michalska- gr. III

 

3.      Ogólnopolski konkurs Plastyczny organizowany przez Przedszkole „Alfik” w Toruniu

  „ Kartka Wielkanocna”.

     Celem konkursu było- promowanie polskich tradycji.

     Udział brały grupy: IV, VI, VII

            I miejsce-  Nikola Skrętkowska- gr. VI – opiekun  Hanna Płoska

 

4.      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna”- organizowany przez Samorządowe Przedszkole w Przecławiu.

      Celem konkursu było- kultywowanie tradycji świątecznej.

Udział brały grupy; VI, VIII, IX

 

5.      Konkurs ogólnopolski „ Moja mała Ojczyzna” organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 14 w Chełmie.

     Celem konkursu było- rozwijanie patriotycznej postawy dziecka jako członka społeczności

    lokalnej i regionalnej.

          Udział brały grupy: IX, XI

Podziękowania za udział otrzymali: Jan Szczepkowski –gr. IX, Kalina Urbanowicz- gr. XI

 

6.      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” organizowany przez Przedszkole SOLARIS w Gdańsku.

Celem konkursu było- promowanie twórczości dziecięcej.

Udział brała grupa: V, XI

Podziękowania za udział otrzymali: Kacper Gostkiewicz – gr.V, Wiktoria Siechodnik – gr.XI

 

7.      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Apetyt na czytanie” organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku.

            Celem konkursu było- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

           dzieci  i młodzieży.

Udział brała grupa: VII

 

 

 

                                                                              Nauczycielka Przedszkola Miejskiego

                                                                                  w Olsztynku-  Hanna Płoska

 

 

                                                                                                           

Sukcesy Małych Artystów
 
Sukcesy Małych Artystów
 
Sukcesy Małych Artystów
 
Sukcesy Małych Artystów
 
Sukcesy Małych Artystów
 
Sukcesy Małych Artystów
 
 
 
Powered by Phoca Gallery