Kadra symbol5

Kto jest kim w przedszkolu

   W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uzupełniają i podnoszą swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu. Biorą aktywny udział w wielu warsztatach, kursach i szkoleniach. Nie sposób wymienić form doskonaleń w jakich uczestniczy nasza kadra.

Całą instytucją kieruje i zarządza - Dyrektor mgr Barbara Sternicka
Pomaga jej w tym - Wicedyrektor mgr Dorota Malinowska
Układa jadłospisy i zajmuje się administracją - Pani Barbara Stankiewicz

Dziećmi opiekuje się Kadra pedagogiczna :

Grupa I - mgr Beata Jastrzębowska, mgr Emilia Łojewska

Grupa II - mgr Karolina Nowacka, mgr Agnieszka Figielska

Grupa III - mgr Anna Wachowska

Grupa IV - mgr Lidia Pietrus, mgr Dorota Malinowska 

Grupa V - mgr Nina Salwin 

Grupa VI - mgr Barbara Iwanowicz, lic. Paulina Iwanowicz

Grupa VII - lic. Bożena Szymańska

Grupa VIII - mgr Ewa Kawiecka

Grupa IX - mgr Jadwiga Nawracka, mgr Róża Sokołowska

Grupa X - mgr Hanna Płoska, mgr Magdalena Niedźwiecka

 

Posiłki przygotowują Panie w kuchni - Iwona Cichocka, Maria Piasecka, Anna Arcipowska , Marta Bawolska


Rozlicza płatności za przedszkole – Pan Paweł Purzycki

Dbają o porządek w przedszkolu i wspierają nauczycielki - pomoce nauczyciela:

Grupa I -Pani Beata Ilinicz

Grupa II - Pani Grażyna Arcipowska

Grupa III -  Pani Lidia Zakrzewska

Grupa IV - Pani Małgorzata Rykowska

Grupa V - Pani Justyna Cichmińska

Grupa VI - Pani Beata Purzycka

Grupa VII - Pani Emilia Fijałkowska

Grupa VIII Pani Magda Lewandowska

Grupa IX Pani Agata Kulik

Grupa XPani Ewa ZawadzkaO budynek, urządzenia i ogród dba konserwator: Pan Dariusz Malinowski