Kadra symbol5

Kto jest kim w przedszkolu

   W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uzupełniają i podnoszą swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu. Biorą aktywny udział w wielu warsztatach, kursach i szkoleniach. Nie sposób wymienić form doskonaleń w jakich uczestniczy nasza kadra.

Całą instytucją kieruje i zarządza - Dyrektor mgr Barbara Sternicka
Pomaga jej w tym - Wicedyrektor mgr Dorota Malinowska
Układa jadłospisy i zajmuje się administracją - Pani Barbara Stankiewicz

Dziećmi opiekuje się Kadra pedagogiczna:

Grupa I - Barbara Iwanowicz, Agnieszka Figielska

Grupa II - Nina Salwin. Bożena Szymańska

Grupa III - Paulina Iwanowicz 

Grupa IV - Emilia Łojewska, Ewa Kawiecka

Grupa V - Magdalena Niedźwiecka 

Grupa VI - Beata Jastrzębowska 

Grupa VII - Karolina Nowacka

Grupa VIII - Olga Zembrzuska, Magdalena Mendalka

Grupa IX - Hanna Płoska

Grupa X - Anna Wachowska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Karolina Nowacka - logopeda, Emilia Łojewska - logopeda, Magdalena Niedźwiecka - terapeuta, Olga Zembrzuska - pedagog specjalny, Anna Nienałtowska - psycholog

Posiłki przygotowują Panie w kuchni - Iwona Cichocka, Maria Piasecka, Marta Bawolska, Ewa Ożóg, Dorota Falba


Rozlicza płatności za przedszkole – Pan Paweł Purzycki

Dbają o porządek w przedszkolu i wspierają nauczycielki - pomoce nauczyciela:

Grupa I - Agata Kulik 

Grupa II - Justyna Karpińska

Grupa III - Emilia Fijałkowska

Grupa IV - Magda Lewandowska

Grupa V - Ewa Zawadzka

Grupa VI - Beata Ilinicz

Grupa VII - Justyna Cichmińska

Grupa VIII Anna Arcipowska

Grupa IX Małgorzata Rykowska

Grupa XLidia Zakrzewska


O budynek, urządzenia i ogród dba konserwator: Pan Dariusz Malinowski