O Naszym Przedszkolusymbol5

 

"Z myślą o najmłodszych..."

     Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym  budynku przy ul. Szkolnej 9 w Olsztynku na ogrodzonej posesji. Z przedszkolem sąsiaduje Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich oraz osiedla: "Farmer" i "Grunwald". Wewnątrz budynku znajduje się 10 sal zajęć, kuchnia, 5 szatni, sala ruchowa, pralnia. Mamy wygospodarowane miejsce na „Mini Eldorado” dla dzieci. Za budynkiem znajduje się boisko "Orlik 2012", z którego nasze dzieci ,mają możliwość korzystania. Posiadamy również  plac zabaw.

przedszkole-olsztynek-1 przedszkole-olsztynek-2
przedszkole-olsztynek-3 przedszkole-olsztynek-4
przedszkole-olsztynek-9 przedszkole-olsztynek-10
przedszkole-olsztynek-11 przedszkole-olsztynek-12

  Przedszkole prowadzi gmina Olsztynek, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Współpracujemy czynnie z instytucjami, przedszkolami i szkołami z Olsztynka i gminy.

przedszkole-olsztynek-5 przedszkole-olsztynek-6

Historia

     Zaczęło się 62 lata temu i trudno powiedzieć, czy ktoś jeszcze pamięta, jak było trudno. Opieka nad dzieckiem przedszkolnym w naszym mieście datuje się od roku 1947, kiedy to zorganizowano przedszkole w budynku przy ul. Świerczewskiego 19. Organizatorkami były Pani Jadwiga Jatczak i Pani Helena Lewandowska. Było to przedszkole jednooddziałowe.

    Dzięki akcji osiedleńczej w Olsztynku wzrastała liczba ludności, a co za tym idzie, dzieci w wieku przedszkolnym. Z przedszkola od samego początku korzystały dzieci rodziców pracujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

przedszkole-olsztynek-7 przedszkole-olsztynek-8

 

     W latach 1948-58 liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła do dwóch, kierownikiem była Pani Janina Rudzińska. W roku 1958 kierownikiem przedszkola została Pani Jadwiga Żejewska ( dziś –Majewska ). W latach 1959-64 budynek przedszkolny przechodził kapitalny remont. Liczba oddziałów wzrosła do trzech, a w nich było 100 dzieci. W roku 1962 urządzono z inicjatywy rodziców ( w czynie społecznym ) plac zabaw dla dzieci przy ulicy Szkolnej (dzisiaj stoją tam budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Farmer” ). Przez krótki okres, na czas remontu, przedszkole w bardzo prowizorycznych warunkach mieściło się w budynku po byłym Sądzie przy ulicy Chopina (dzisiaj Przychodnia Rejonowa). Remont zakończono w 1965 roku. Przedszkole odmalowano, zostało założone centralne ogrzewanie. W przeprowadzce czynnie uczestniczyli rodzice. W 1974 roku wzrasta liczba dzieci. Przedszkole nie jest w stanie zapewnić wszystkim opieki. W związku z tym utworzono jeden oddział w Szkole Podstawowej Nr 1. W 1976 roku przedszkole ma 5 oddziałów, w których mieści się 142 dzieci. Trudne warunki lokalowe w przedszkolu zmuszają dyrekcję do zorganizowania w Szkole Podstawowej Nr 1 drugiego oddziału przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest niezadowolona, dzieci mają ciasno, posiłki personel donosi z przedszkola macierzystego. Rodzice natomiast byli zadowoleni, wszystkie dzieci 6 letnie objęto wychowaniem przedszkolnym.

     W roku 1977 ze względu na ciągle rosnącą liczbę dzieci ( 180 ) zapadła decyzja o przeniesieniu przedszkola do budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Klikowicza. Dyrektorem została Pani Irena Prystasz.

     W latach 1978-79 dyrektorem była Pani Leokadia Waloszek, zastępcą Pani Danuta Micielska. Liczba dzieci wzrosła do 222, umieszczono je w 7 oddziałach.

     W latach 1980-86 dyrektorem placówki była Pani Zofia Zaręba, zastępcą Pani Jadwiga Majewska. Liczba dzieci objętych oddziaływaniem przedszkolnym wzrosła do 287, które umieszczono w 9 oddziałach.

     W latach 1986-2007 dyrektorem była Pani Stanisława Kaźmierczak, zastępcą Pani Danuta Micielska, od stycznia 1996 roku Pani Barbara Leszczyńska.

    W roku 1984 powstała koncepcja budowy nowego przedszkola z inicjatywy Społecznego Komitetu w skład, którego wchodzili J.Smolińska, St.Ziółkowski i inż. A.Gowkielewicz. Budowa ruszyła pełną parą dopiero w 1988 roku. W międzyczasie budowę jako inwestor bezpośredni przejęłą SM „Grunwald” z ówczesnym prezesem Markiem Wantoch-Rekowskim. W 1990 r. w związku z brakiem funduszy na kontynuację budowa zostałą wstrzymana. Na szczęście w 1992 r. pojawiła się możliwość dokończenia tej budowy z własnych środków finansowych gminy. Budowę największego przedszkola w woj.olsztyńskim ( jak pisała prasa ) ukończono w 1993 roku. Powstał nowoczesny, 8 oddziałowy obiekt z 2 salami gimnastycznymi zapewniający komfort i bezpieczeństwo dla 200 dzieci. 

   Po 15 latach użytkowania w 2008 r. przeprowadzono ze środków gminy termomodernizację obiektu  - zyskaliśmy nie tylko ciepło, ale i estetyczny wygląd budynku.

  Od września 2021 r. przedszkole liczy 10 oddziałów i 250 osoby.

   Od października 2007 roku funkcję dyrektora pełni Pani Barbara Sternicka, a funkcję wicedyrektora Pani Grażyna Nowacka. W czerwcu 2016 roku Pani Grażyna Nowacka odeszła na emeryturę i od lipca 2016 roku funkcję wicedyrektora pełni Pani Dorota Malinowska.

Tekst opracowany na podstawie kronik przedszkolnych.