Opłaty  symbol5

 

Opłaty za świadczone przez przedszkole usługi należy wnosić na rachunek bankowy nr:

Przedszkole Miejskie w Olsztynku, ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek

92 8823 0007 2001 0100 1964 0003 

Według poniższego wzorca:

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa do której dziecko uczęszcza

 

Informacje o płatnościach mogą być przesyłane drogą SMS z numeru kom: 720 798 649

Opłata za opiekę dziecka w przedszkolu w godzinach,  poza godzinami realizacji
podstawy programowej, wynosi 2,70 zł za każdą kolejno rozpoczętą godzinOpłata za opiekę dziecka w przedszkolu w godzinach,  poza godzinami realizacjipodstawy programowej, wynosi 2,70 zł za każdą kolejno rozpoczętą godzinę

 

Wzór przelewu