Projekty  symbol5

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  

"Piękna Nasza Polska Cała"

             W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole wzięło udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Do realizacji projektu przystąpiły wszystkie grupy przedszkolne. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.

            Zrealizowaliśmy 20 zadań spośród VII bloków tematycznych :

Blok tematyczny I „Żeby Polska była Polską

            Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości dzieci uczyły się i zaśpiewały Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego. Wzięliśmy udział w Narodowym śpiewaniu Hymnu 9 listopada o godzinie 11:11. Dnia 28.04.2023 r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, na którym dzieci z przedszkolnego zespołu „Pofajdoczki” zatańczyły Poloneza. Wszystkie grupy aktywnie włączyły się w przygotowanie programu artystycznego specjalnie na tę okazję. Zorganizowaliśmy gminny konkurs plastyczny „104 Rocznica Odzyskania Niepodległości”. Dnia 22 września grupa V wybrała się do Domu Gazety Olsztyńskiej na warsztaty pt. „Strój Warmiński”. Nasze przedszkole prowadzi zespół ludowy Pofajdoczki i prezentuje stroje ludowe podczas różnych uroczystości przedszkolnych i lokalnych. Podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbył się pokaz mody patriotycznej.

Blok tematyczny II „Szlakiem historii”

            Wzięliśmy udział w gminnym turnieju wiedzy pt. „Kocham Cię Polsko” organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie. Zorganizowaliśmy wiele wycieczek podczas których dzieci poznawały najbliższą okolicę, m. in. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Wioski Garncarskiej w Nidzicy, Hutę Szkła w Olsztynku, Wieżę Ciśnień w Olsztynku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i wiele innych. Przedszkolaki poznawały ważniejsze miasta Polski i legendy z nimi związane zapoznaliśmy się z miastami takimi jak: Warszawa, Gdańsk, Toruń oraz Kraków. Zorganizowano przedszkolny konkursu recytatorski „Wesołe wierszyki”. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 3-6 lat, które przygotowały swoje recytacje wierszy znanych polskich poetów.

Blok tematyczny III „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą”

            Zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Języka Ojczystego na której gościliśmy Burmistrza Olsztynka oraz Bibliotekarkę z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku. Podczas spotkania nasi goście czytali dzieciom wiersze polskich poetów. 29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji w naszym przedszkolu nauczycielki czytały dzieciom wiersze polskich autorów. Dzieci wysłuchały wiersza „Kaczka Dziwaczka”, „Grzyby”, „Żuk” oraz bajki wierszowanej „Czerwony Kapturek Niespodzianką dla wszystkich było również przedstawienie pt. „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Zorganizowano przedszkolny konkurs czytelniczo – plastyczny „Legendy Naszego Regionu”. W dniu 6.10.2022r. grupa V odwiedziła Muzeum Przyrody w Olsztynie. Celem wycieczki było zwiedzenie muzeum oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków występujących na Warmii i Mazurach. 8 listopada 2022r. w pięknej, patriotycznej scenerii, przy filiżance kawy i ciastach, odbył się Wieczorek Poezji Patriotycznej dla dzieci pod hasłem „Polska moim domem”, zorganizowany w ramach obchodów 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Blok tematyczny IV „Śpiewem i tańcem chwalę Cię, Polsko!”

            Zorganizowaliśmy Przegląd Pieśni Patriotycznych, na którym dzieci śpiewały piosenki o Polsce oraz pieśni żołnierskie. Zaśpiewały także piosenkę projektową"Piękna Nasza Polska Cała". Zespół Pofajdoczki wystąpił podczas Ogólnopolskiego turnieju Tańca sportowego Focus 2023 o Puchar Burmistrza Olsztynka prezentując taniec „Polka warszawska”.

Blok tematyczny V "Być dobrym jak chleb"

           Podczas zajęć zapoznawaliśmy dzieci z etapami przygotowania chleba. W grupach dzieci samodzielnie przygotowały sobie kanapki. Gościliśmy w naszym przedszkolu seniorów z Dziennego domu SENIOR+ działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. Złożyły życzenia, zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły upominki. Poczęstowaliśmy naszych gości słodkościami i pyszną herbatką.

Blok tematyczny VI „Jest takie miejsce, jest taki kraj”

            Dzieci wspólnie z rodzicami zrobiły kartki wielkanocne, aktywnie włączając się w akcję „Kartka Dla Rodaka”. Odbył się również przedszkolny konkurs fotograficzny, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat miast, zabytków oraz ciekawych miejsc. Poznawaliśmy wyjątkowe osobistości organizując uroczystości i spotkania tj., Dzień Żołnierzy Wyklętych, Dzień Chrztu Polski, XXII Dzień Papieski, wernisaż twórczości rodzinnej pt. ”Żywe obrazy”, spotkania z rodzicami w ramach doradztwa zawodowego.

Blok tematyczny VII "Zielona Niepodległa"

           30 września 6-latki z gr. VIII i IX wzięły udział w akcji #sadziMY. Dnia 4 października 2022 r. przedszkolaki wzięły udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski. 21 kwietnia przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły we wspólnej lekcji na temat poszanowania środowiska z okazji Dnia Ziemi. Wzięliśmy udział w gminnym konkursie plastycznym pt. „Co nam dają drzewa?” organizowanym przez Nadleśnictwo Olsztynek. W każdej grupie dzieci wspólnie z rodzicami i paniami tworzyły „Zielone Kąciki Przyrody”.

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

"Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko"

        W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywny Przedszkola- Kreatywne Dziecko”. Głównym jego celem było kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Był on realizowany w grupie 5-6 latków.

        Podczas realizacji projektu dzieci brały udział w wielu zabawach i wykonywały ciekawe zadania tj.

• „Sensoryczne drzewo”- w październiku dzieci wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem darów jesieni i piasku.

• „Jesienny park”- w listopadzie przedszkolaki z pomocą pań wykonały makietę, która służyła dzieciom do wspólnej zabawy i służyła jako kącik jesienny w sali przedszkolnej.

• „Zimą pamiętamy o zwierzętach”- w grudniu dzieci stworzyły od podstaw karmniki dla ptaków z użyciem patyczków dentystycznych. Dzieci samodzielnie malowały i ozdabiały domki ptaków.

• „Pomponowy zawrót głowy”- w styczniu, z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci wykonały laurki z użyciem kolorowych pomponów.

• „Malowanie po lodzie”- w lutym dzieci malowały po stretchu zimowe krajobrazy oraz eksperymentowały z lodem malując je farbami, barwnikami, sprawdzając stan skupienia i poznając właściwości lodu.

• „Wiosenne symetria”- w marcu dzieci kodowały oraz odkodowywały z maty do kodowania z użyciem kolorowych kubeczków, samodzielnie zakodowywały wiosenne zwierzęta tj. biedronka, pszczoła, motyl, podczas pracy przy stoliku.

• „Kwiecień dba o ziemię”- w kwietniu wspólnie założyliśmy EKOkącik w salach przedszkolnych. Brały udział w akcji „Sadzimy las”, sadziły sadzonki w ogrodzie przedszkolnym oraz ogródkach przydomowych.

• „Słoik pełen miłości”- w maju, z okazji Dni Rodziny dzieci wykonały słoik pełen miłości. Podawały przykłady, za co kochają swoich rodziców oraz za co im dziękują. Wszystkie propozycje zostały umieszczone w słoiku i szczelnie zamknięte. Podczas Dnia Mamy zostaną odczytane przez dzieci.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

"RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU"

            W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki z naszego przedszkola wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Głównym jego celem było promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci. Założeniem projektu było stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrożenie do wspólnej zabawy i aktywności fizycznej.

            Projekt dzielił się na cztery moduły:

Moduł I Jesień

  • „Szalik Pani Jesieni”- zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów naturalnych
  • „Sensoryczne pudełko”- poznanie darów jesieni
  • „Bukiet dla Pani Jesieni”- praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów naturalnych

 

Moduł II Zima

  • „My się zimy nie boimy”- zimowe zabawy Zabawy badawcze z wykorzystaniem kostek lodu i śniegu
  • „Zimowy krajobraz”- zabawy z masą solną

 

Moduł III Wiosna

  • „W poszukiwaniu wiosny”- spacery do parku i lasu
  • „Wiosenny koncert”- tworzenie instrumentów z materiałów pochodzących z recyklingu
  • „Dzień Ziemi”- praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów z recyklingu

Moduł IV Lato

  • „Tęczowe lato”- zabawy z wykorzystaniem barwników/ bibuły
  • Zabawy sensoryczne z piaskiem
  • „Wakacyjny worek skarbów”- praca plastyczna z materiałów naturalnych.

 

 

"SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU"

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole ubiega się uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Wymagania szczegółowe stawiane szkołom/placówkom ubiegającym się o Certyfikat:

1. Szkoła/placówka:

- planuje i realizuje projekt w ramach ubiegania się o Certyfikat, zawierający: założenia projektu, cele projektu, termin realizacji, adresatów, działania, przewidywane efekty realizowanego projektu,
- realizuje programy lub projekty
 organizowane przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej,
- inicjuje i prowadzi działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (np.
 uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, itp.),
- upowszechnia ideę pamięci narodowej oraz prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem miejsc
 walk i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawuje opiekę nad tymi miejscami,
- uczestniczy w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych,
- informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
- wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.

2. Działania szkoły/placówki ubiegającej się o Certyfikat powinny:


- wpływać na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, młodzieży i dorosłych,
- angażować społeczność szkolną i lokalną,
- mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania,
- być widoczne i akceptowane przez społeczność lokalną,
- wynikać z potrzeb społeczności lokalnej,
- przyczyniać się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania i opieki,
- być systematycznie dokumentowane i upowszechniane.
 

Rozpoczęliśmy już realizację działań, o których systematycznie będziemy informować na naszej stronie internetowej, w przedszkolnej gazetce „Nowinki Przedszkolaczka” oraz w lokalnych mediach.

 

 

DLACZEGO TRZEBA CZYTAĆ DZIECIOM ?

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM !

 

 Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie.

Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą.  

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie jegopotrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji. Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego. W ten sposób koło się zamyka - słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą.

Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań, wzmacnia samoocenę. Czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, wspólne czytanie z nastolatkiem pozwala zachować lub odbudować więź i pomaga mu w pokonaniu wielu problemów wieku dorastania. Także dzieci niepełnosprawne, dzięki głośnemu czytaniu znacznie lepiej się rozwijają. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem.

 

Zalety głośnego czytania:

1.    Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem. 
2.
    Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa. 
3.
    Niezwykle stymuluje rozwój mózgu. 
4.
    Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo. 
5.
    Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie. 
6.
    Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu. 
7.
    Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię. 
8.
    Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię. 
9.
    Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne. 
10.
  Buduje samouznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne. 
11.
  Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i czytaniu. 
12.
  Chroni przed uzależnieniem od telewizji. 
13.
  Uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. 
14.
  Kształtuje nawyk czytania na całe życie. 
15.
  Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie, które:
·         rozwija język, co stanowi podstawę do myślenia (w tym także matematycznego); 
·         otwiera dostęp do ludzkiej myśli i wiedzy.

Nawyk czytania i miłości do książek musi powstać w dzieciństwie:

·         uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać; 
·         nie rozbudzamy w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się ich przyjemnością i potrzebą; 

·         wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością, nudą i dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji.

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Rodzice! Codziennie czytajcie dziecku głośno przez 20 minut

 • to od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka;
 • czytajcie dziecku głośno bez względu na sytuację rodzinną, materialną czy własne wykształcenie, jeśli chcecie, by było mądre i odnosiło sukcesy w szkole i w życiu;
 • już w pierwszej klasie lepiej radzą sobie te dzieci, którym rodzice dużo czytają i z którymi dużo rozmawiają;
 • jeżeli rodzice nie zadbali o rozwój intelektualny i emocjonalny we wczesnym dzieciństwie, dzieci częściej mają kłopoty w szkole i nie radzą sobie.

Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie odchodzić od tego nawet, gdy dziecko samo już dobrze czyta

 • gdy czytamy dziecku trzymając je w ramionach, przytulając się do niego i głosem wzbudzając zainteresowanie budujemy w ten sposób trwałe skojarzenie czytania z poczuciem bezpieczeństwa, przyjemności i więzi;
 • czytając stymulujemy rozwój umysłowy dziecka, gdyż dzięki czytaniu w mózgu dziecka powstają miliony połączeń neuronowych, które wpłyną na jego inteligencję;
 • warto utrzymać rytuał głośnego czytania nawet wtedy, gdy dziecko samo już dobrze czyta – poziom rozumienia tekstu czytanego na głos przekracza poziom rozumienia przy samodzielnym czytaniu;
 • czytajmy nastolatkom - wspólne czytanie w rodzinie zbliża emocjonalnie, otwiera drogę do trudnych rozmów, chroni przed wieloma problemami wieku dorastania. 

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!

 • nie potrzeba tytułów naukowych ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom;
 • książki można wypożyczać, wymieniać, kupować na przecenach;
 • nie trzeba dobrej dykcji, by być najlepszym nauczycielem czytania dla swego dziecka;
 • czytanie to doskonałe zajęcie dla rodziców, którzy mają mało czasu dla swych dzieci i nie zawsze wiedzą jak go wypełnić.

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości

 • świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, rozwój wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia;
 • żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują:
  - szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci,
  - telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi,
  - wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.   

Nasze przedszkole już po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej akcji: ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, która ma na celu propagowanie czytelnictwa u dzieci i ich rodziców. 

Zapraszamy na spotkania z literaturą, czyli 20-minutowe czytanie dzieciom w grupach przedszkolnych odpowiednio dobranej literatury dziecięcej przez chętnych rodziców, osoby reprezentujące różne zawody lub innych gości.   

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia (tj. dzień, godzina) u nauczycielek w poszczególnych grupach