Aktualności symbol5 

Zmiana stawki godzinowej za korzystanie z usług przedszkola

Drodzy Rodzice! Z dniem 1 września 2024 r. zmianie ulega stawka godzinowa za korzystanie z usług przedszkola, wykraczających poza realizację podstawy programowej, Stawka określona została Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku.

 

Zajęcia adaptacyjne 2024

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni

nowo przyjętych dzieci grup 3-4-latków!

  

W dniach 27 - 29 sierpnia 2024r. w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci (3-4 letnich) przyjętych na rok szkolny 2024/2025.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9:00 - 11:00.

 

 

 

Grupa wakacyjna - sierpień 2024

Grupa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2024 r. zostanie zorganizowana w dniach 01.08.2023 r. – 28.08.2024 r. w godzinach 6:00 – 16:00.

Wnioski należy pobrać oraz złożyć u wychowawców grup do dn. 19.06.2024 r. Prosimy o wskazanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, okresu w jakim dziecko będzie uczęszczało, ilości posiłków oraz numerów kontaktowych do rodzica/opiekuna.

 

 

 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego "RATUJEMY PSZCZOŁY"

 Przedszkole Miejskie w Olsztynku zorganizowało Gminny Konkurs Plastyczny „RATUJEMY PSZCZOŁY”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o roli pszczół w środowisku, konieczność ich ochrony oraz rozwijanie zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda. Łącznie wpłynęło 30 prac

Jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:

 

3-4 latki:

1 miejsce

Witold Chmielewski

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

2 miejsce

Bartek Rusinkowski

Przedszkole w Elgnówku

3 miejsce

Stanisław Rykowski

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

Wyróżnienie:

Zuzanna Kowalska

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Waplewie

 

5-6 latki

1 miejsce

Jan Gosik

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

2 miejsce

Szymon Rusinkowski

Przedszkole w Elgnówku

3 miejsce

Arkadiusz Wysocki

Przedszkole w Elgnówku

Wyróżnienie:

Maria Manków

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

 

 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Serdecznie dziękujemy też Radzie Rodziców Przedszkola Miejskiego w Olsztynku za ufundowanie nagród dla zwycięzców. 

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku z dnia 11.01.2024 r.

 

 

Gminny konkurs plastyczny "Mój Przyjaciel Pies"

Plakat(.pdf)

Regulamin konkursu(.pdf)

 

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć adaptacyjnych w dn. 28.08.2023 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

dzieci nowo przyjętych do

Przedszkola Miejskiego w Olsztynku!

W dniu 28.08.2023 r. zmianie ulega godzina rozpoczęcia zajęć adaptacyjnych dla dzieci 3-4-letnich. W tym dniu zajęcia rozpoczną się o godzinie 11.30.

 

Zmiana ta została wprowadzona w związku z udziałem nauczycieli w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

Gminna Komunikacja Publiczna

Informacja(.pdf)

Oświadczenie(.pdf)

Rozkład jazdy(.pdf)

 

Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni

nowo przyjętych dzieci grup 3-4-latków!

  

W dniach 28 - 30 sierpnia 2023 r. w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci (3-4 letnich) przyjętych na rok szkolny 2023/2024.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9:00 - 11:00.

 

  

Zmiana sposobu dowożenia dzieci do przedszkola

Od dnia 01.09.2023 r. zmienia się sposób dowożenia dzieci do przedszkola. Dowożenie od tego dnia będzie realizowała komunikacja miejska. W związku z powyższym konieczne jest wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia oraz dostarczenie go do Przedszkola (lub przesłanie drogą elektroniczną) najpóźniej do dn. 14.08.2023 r.

Oświadczenie(.pdf)

 

Grupa wakacyjna - sierpień 2023

Grupa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2023 r. zostanie zorganizowana w dniach 01.08.2023 r. – 30.08.2023 r. w godzinach 6:00 – 16:00.

 

Podania należy pobrać oraz złożyć u wychowawców grup do dn. 23.06.2023 r. Prosimy o wskazanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, okresu w jakim dziecko będzie uczęszczało, ilości posiłków oraz numerów kontaktowych do rodzica/opiekuna.

 

 

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla przedszkoli "RATUJEMY PSZCZOŁY" 

 Przedszkole Miejskie w Olsztynku zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „RATUJEMY PSZCZOŁY”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o roli pszczół w środowisku, konieczność ich ochrony oraz rozwijanie zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda. Wpłynęło 250 prac w tym w grupie wiekowej 3-4 latków 100, a w grupie wiekowej 5-6 latki 150. Każda była interesująca, a wybór nie był łatwy.

 

W składzie Jury gościliśmy:

Robert Waraksa- Burmistrz Miasta Olsztynek

Andrzej Szczapa- reprezentował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

Józef Zysk – prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

Krzysztof Wieczorek- prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku

Andrzej Wojda – wiceprezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku,

Iwona Józwicka- reprezentowała Nadleśnictwo Olsztynek

Jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:

 

3-4 latki:

1 miejsce

Iga Kluj- 4lata

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie

2 miejsce

Witold Chmielewski- 3lata

Przedszkole  Miejskie w Olsztynku

3 miejsce

Dagmara Goc-3 lata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

Wyróżnienie:

Aleksandra Fedczak- 4lata

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach

 

5-6 latki

1 miejsce

            Karolina Budzik-  5lat                                              Nikola Kaczmarczyk- 5 lat                       

Szkoła Podstawowa  w Charzynie                            Szkoła Podstawowa im. Noblistów

                                                                           Polskich w Olsztynku

2miejsce

Jan Stodolny- 6lat

Publiczne Przedszkole  w Lewkowie

3 miejsce

Maja Bieniasz- 5lat

Przedszkole Niepubliczne  w Nowym Targu

Wyróżnienie:

Julia Ogonowska- 6lat 

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim serdecznie za udział w konkursie.  Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za zainteresowanie tak wielu placówek, które z różnych zakątków Polski takich jak Rzeszów, Bydgoszcz, Zakopane, Gdynia,  Mielec, Nowy Targ, Warszawa, Piaski i wiele innych, wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ratujemy Pszczoły”. Dziękujemy za objęcie patronatem Burmistrzowi Olsztynka, Wojewódzkiemu Kołu Pszczelarzy, Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Olsztynku, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Nadleśnictwu Olsztynek oraz Radzie Rodziców Przedszkola Miejskiego w Olsztynku za ufundowanie nagród dla zwycięzców. W terminie 30 dni zostaną wysłane nagrody, dyplomy dla dzieci i podziękowania dla opiekunów.

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla przedszkoli "RATUJEMY PSZCZOŁY"

Regulamin konkursu

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Bezpiecznie i aktywnie w czasie wolnym"

Kategoria wiekowa 3-4 lata:

 

I miejsce- Dagmara Goc (3 lata)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

 

II miejsce- Tymoteusz Krzyżak (4lata)

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

 

III miejsce- Antonina Pawlak (4 lata)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku

 

Kategoria wiekowa 5-6 lata:

 

I miejsce- Wojciech Salwin (5lat)

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

 

II miejsce- Jowita Wachowska (5 lat)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

 

III miejsce- Liliana Rzeźnik ( 6lat)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

 

Wyróżnienie- Pola Badurek (6 lat)

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

 

Wyróżnienie- Witold Wołodźko (5 lat)

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

 

 

 

Granty PPGR - wręczenie laptopów, komputerów i tabletów

Burmistrz Olsztynka informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej (dawnej sali gimnastycznej) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku rozpocznie się wydawanie laptopów, komputerów i tabletów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Sprzęt trafi do 442 uczniów zamieszkujących gminę Olsztynek, którzy uzupełnili dokumentację w procesie weryfikacji (pod numerem telefonu 89 650 05 00 można uzyskać informację, czy zainteresowana osoba jest na liście).

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy składali wnioski grantowe w imieniu swoich dzieci, podpiszą w tym dniu umowę darowizny wraz z protokołem przekazania, na podstawie której dzieci staną się właścicielami przekazywanych sprzętów. Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny wraz z protokołem przekazania i odbierają sprzęt samodzielnie.

Aby odebrać sprzęt rodzice muszą na miejscu potwierdzić informację o numerze PESEL dziecka oraz przynieść ze sobą dowód osobisty (w celu potwierdzenia tożsamości).

 

W przypadku opiekunów prawnych należy przedłożyć kopię odpisu postanowienia sądu ustanawiającego opiekuna. Istnieje możliwość podpisania umowy przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

Pełna informacja Burmistrza Olsztynka

Pełnomocnictwo

 

Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni

nowo przyjętych dzieci grup 3-4-latków!

  

W dniach 29 - 31 sierpnia 2022 r. w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci (3-4 letnich) przyjętych na rok szkolny 2022/2023.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9:00 - 11:00.

 

Z dzieckiem w zajęciach może uczestniczyć jeden Rodzic/Opiekun prawny.

 

 

Grupa wakacyjna - sierpień 2022

Grupa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2022 r. zostanie zorganizowana w dniach 01.08.2022 r. – 28.08.2022 r. w godzinach 6:00 – 16:00.

 

Podania należy pobrać oraz złożyć u wychowawców grup do dn. 24.06.2022 r. Prosimy o wskazanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, okresu w jakim dziecko będzie uczęszczało, ilości posiłków oraz numerów kontaktowych do rodzica/opiekuna.

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych (sierpień 2022)

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-4-letnich nowoprzyjętych planowane są w dniach 29.08-31.08.2022 r. Szczegółowe informacje odnośnie organizacji i ewentualnych zaleceń pojawią się w późniejszym terminie.

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "RATUJEMY PSZCZOŁY"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom. W terminie 30 dni zostaną wysłane nagrody, dyplomy dla dzieci oraz podziękowania dla nauczycieli. Poniżej zamieszczamy wyniki:

3-4 latki:

1 miejsce

Wojciech Giercuszkiewicz -4lata

Szkoła Podstawowa im. Królowej  Korony Polskiej w Kłodnem

2 miejsce

Aleksander Laszewicz- 4lata

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach

3 miejsce

Witold Wołodźko-4 lata

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

Wyróżnienie:

Hanna Piekut- 3lata

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

5-6 latki

1 miejsce

Kacper Piwowar

Szkoła Podstawowa im. Królowej  Korony Polskiej w Kłodnem

2miejsce

Pola Krebs- 5lat

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

3 miejsce

Adam Burdajewicz- 5lat

Przedszkole Niepubliczne „u Cioci Marchewki” Biała Podlaska

Wyróżnienie:

Agata Poloniak- 5lat

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu 

 

 

 

Czasowe zawieszenie zajęć (VI) 

Zarządzenie nr 5/2022 z dn. 20.01.2022(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr II, VI, IX) 

Zarządzenie nr 4/2022 z dn. 19.01.2022(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr II, IV, V, VII, X) 

Zarządzenie nr 3/2022 z dn. 18.01.2022(.pdf)

 

Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni

nowo przyjętych dzieci grup 3-4-latków!

  

W dniach 25 - 27 sierpnia 2021 r. w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci (3-4 letnich) przyjętych na rok szkolny 2021/2022.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i wdrożenie procedur regulujących pracę przedszkola przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19, zajęcia będą odbywały się z podziałem na mniejsze grupy w wyznaczonych godzinach:

* godz. 9.00 – 10.00 - dzieci z list grup I, II od nr 1 do 12

* godz. 10.30 - 11.30 - dzieci z list grup I, II od nr 13 do 25.

Z dzieckiem w zajęciach może uczestniczyć jeden Rodzic/ Opiekun prawny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa) oraz z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 m.

 

 

Grupa wakacyjna - sierpień 2021

Do grupy wakacyjnej zostały przyjęte dzieci, których rodzice złożyli podania. Grupa wakacyjna zostanie zorganizowana w dniach 02.08.2021 r. – 27.08.2021 r.

 

 

Grupa wakacyjna - sierpień 2021

Grupa wakacyjna w miesiącu sierpniu 2021 r. zostanie zorganizowana w dniach 02.08.2021 r. – 27.08.2021 r. w godzinach 6:00 – 16:00.

 

Podania należy pobrać oraz złożyć u wychowawców grup do dn. 25.06.2021 r. Prosimy o wskazanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, okresu w jakim dziecko będzie uczęszczało, ilości posiłków oraz numerów kontaktowych do rodzica/opiekuna.

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych (sierpień 2021)

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-4-letnich nowoprzyjętych planowane są w dniach 25.08-27.08.2021 r. Szczegółowe informacje odnośnie organizacji i ewentualnych zaleceń pojawią się w późniejszym terminie.

 

 

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Olsztynku

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Olsztynku na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w terminie od 04.05.2021 r. do 25.05.2021 r. do godz. 15:00.

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia 04.05.2021 r. na stronie BIP Żłobka Miejskiego w Olsztynku (https://zlobekolsztynek.bip.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Olsztynku (http://przedszkoleolsztynek.pl/).

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w kopercie do

skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do żłobka lub przesłanie w formie elektronicznej na adres

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 720 777 349.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 31.05.2021 r. do godz. 14:00.

Podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego w Olsztynku odbędzie się w

terminie do 15.06.2021 r. do godz. 14:00.

 

 

 

Nowe obostrzenia od 27.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Bardzo prosimy o pilne przekazanie wychowawcom grup lub na przedszkolny adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji, czy potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka ze względu na wykonywany zawód medyczny lub zatrudnienie w służbach porządkowych.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

 

Narodowy Spis Powszechny

        Informacja

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr XI) 

Zarządzenie nr 8/2021 z dn. 09.03.2021(.pdf)

 

 Czasowe zawieszenie zajęć (Gr VII) 

Zarządzenie nr 7/2021 z dn. 09.03.2021(.pdf)

 

Przedłużenie zawieszenia zajęć (Gr X) 

Zarządzenie nr 5/2021(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr X) 

Zarządzenie nr 4/2021(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr VI) 

Zarządzenie nr 3/2021(.pdf)

 

Przedłużenie zawieszenia zajęć (wszystkie grupy) 

Zarządzenie nr 37/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (wszystkie grupy) 

Zarządzenie nr 35/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr X, I) 

Zarządzenie nr 34/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr V, VII) 

Zarządzenie nr 33/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr VIII) 

Zarządzenie nr 32/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr I, II) 

Zarządzenie nr 31/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr XI, VII) 

Zarządzenie nr 30/2020(.pdf)

 

Czasowe zawieszenie zajęć (Gr VI, VII)

Zarządzenie nr 29/2020(.pdf)

 

 

Przedszkolny kącik wymiany książek

 

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą,

jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,

oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie,

jest codzienne głośne czytanie…”

 

 

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają zaciekawienie książką. Ma ono różny charakter, zależny od wieku i rozwoju psychicznego. Proces kształtowania postaw rozpoczyna się już od najmłodszych lat, dlatego jak najwcześniej należy kształcić u dzieci nawyk sięgania po książkę. Literatura dostarcza dziecku ciekawych przeżyć, rozwija wyobraźnię, kształtuje umiejętność współżycia i rozumienia ludzi, pozwala rozwijać i wzbogacać język, wiedzę i wzorce zachowań, wzmacnia samoocenę. Czytanie małemu dziecku stymuluje umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, pozwala zrozumieć nie tylko świat, ale również samego siebie. Głośne czytanie uczy myślenia i poprawia umiejętność koncentracji, skupiania uwagi, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Istotną jednak kwestią w dzisiejszym świecie jest fakt, iż dzięki czytaniu zapobiegamy uzależnieniu dzieci od telewizji i komputera, będąc źródłem atrakcyjnego sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...