Programy symbol5

Praca z dzieckiem

Praca z dzieckiem od 1września 2019r. opiera się  na:

 •  Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego – zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r.
 •  Programie wychowania przedszkolnego "Plac zabaw" E. Janus
 • "Dziecięca matematyka". Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 •  Programie nauczania języka angielskiego dla przedszkoli autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej
 •  Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach "Kochamy dobrego Boga" Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Programy własne:

 •  "Nasza Mała Ojczyzna"
 •  "Moje Przedszkole" - program adaptacyjny;
 •  "Emocje Przedszkolaka" - program profilaktyczny
 •  "Rozwijanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym"-  program profilaktyczny
 •   Program pracy z dzieckiem zdolnym 
 •   Program terapii pedagogicznej
 •   Program terapii logopedycznej 
 •   Program edukacji patriotycznej: "Kto ty jesteś? - Polak mały. Jestem przedszkolakiem, lat niewiele mam o Święcie Niepodległości opowiem Wam"
 •   "Bezpieczny Przedszkolak"

 

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej kierujemy się :

 • 5 –letnim Programem Rozwoju Przedszkola 2015/2020
 • Planem rocznym 2019/2020
 • Planem współpracy z rodzicami

Metody pracy

Metody z jakich korzystamy, wychowując i nauczając nasze przedszkolaki:

 • Metoda  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, mająca na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły i sprawności.
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
 • Metoda Ireny Majchrzak - ułatwia wprowadzenie przedszkolaka w świat pisma dzięki ćwiczeniom mającym charakter zabawy.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - stosowana w pracy z sześciolatkami
 • Zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą Orffa – Labana,
 • Elementy pedagogiki zabawy

Dzieciom mającym trudności z opanowaniem umiejętności i wiadomości właściwych w ich wieku organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne.
Współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Olsztynku. 

 

Ponadto organizujemy dla dzieci nowoprzyjętych:

Zajęcia adaptacyjne - Nasze przedszkole przeprowadza co roku zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-4 letnich, które chcą rozpocząć u nas edukację.

Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami uczestniczą w zajęciach w ostatnim tygodniu sierpnia. W tym czasie odbywają się różnego rodzaju zajęcia, wspólne zabawy. W ten sposób dziecko poznaje przedszkole, nauczycielki, kolegów i koleżanki. W momencie rozpoczęcia edukacji przedszkolnej nie są to osoby i miejsca dla niego obce.

Zajęcia adaptacyjne zaczynają się już w czerwcu, kiedy zapraszamy do naszej placówki rodziców i dzieci na Dni Otwarte i imprezy towarzyszące np. Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Olimpiadę Sportową.