Ramowy rozkład dniasymbol5

Część I – poranek

6:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi. Zabawy integrujące grupę. Zabawy samodzielne- stwarzanie sytuacji zabawowych umożliwiających dzieciom swobodny rozwój i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy rytmiczne. Zestaw zabaw lub  ćwiczeń porannych.

Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8:00 – 8:30 – Śniadanie Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne po posiłku.

Część II- główna

8:30 – 11:30 Zajęcia kierowane z grupą w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, oraz stymulujących rozwój dziecka zgodnie z realizowaną tematyką.  Zabawy rytmiczne. Zabawy z językiem angielskim. Zestaw zabaw ruchowych lub ćwiczeń gimnastycznych. Uroczystości , imprezy okolicznościowe.

Spacery, wycieczki,  zabawy w ogrodzie, zabawy tropiące ,zabawy ruchowe, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu. Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z wyjściem na spacer , do ogrodu.

Przygotowanie do obiadu - Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

11:30 – 12:00 – Obiad  Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne po posiłku.

Część III- popołudnie

12:00 – 13:45 Relaks- odpoczynek dzieci , słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej- wyciszenie

Dzieci starsze: Samodzielna różnorodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela- wspierająca wszechstronny rozwój dziecka Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.Pobyt na świeżym powietrzu.  Spacery, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem angielskim. Zajęcia dodatkowe-religia

Przygotowanie do podwieczorku- porządkowanie sali, czynności higieniczne i samoobsługowe

13:45 – 14:00 – Podwieczorek  Kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne po posiłku.

14:00 – 16:00 Zabawy samodzielne przy niewielkim udziale nauczyciela , zabawy rytmiczne , zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.