RSS

KONKURS REGIONALNY „NASZA MAŁA OJCZYZNA”

 

            Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest podejmowanie różnorodnych działań na płaszczyźnie krzewienia wiedzy o mieście i regionie, także rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do kultywowania tradycji oraz troska o zachowanie przedmiotów  świadczących o przeszłości. Idąc naprzeciw takim potrzebom – wychowania patrioty lokalnego, opracowany został oraz realizowany jest od wielu lat program własny edukacji regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna” przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

            W celu sprawdzenie naszych wychowanków dnia 18.05.2017 r. został przeprowadzony Konkurs Regionalny „Nasza Mała Ojczyzna”.

            Konkurs adresowany był do dzieci 5-6-letnich. Łącznie w konkursie wzięło udział  6 drużyn – po 3 dzieci z każdej grupy.

            Celem konkursu było:

-kształtowanie poczucia przynależności do swojej  „Małej Ojczyzny”

-rozbudzanie zainteresowania regionem, jego historią i tradycjami

-propagowanie wśród dzieci zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu

            Zadania, jakie miały do wykonania dzieci to m.in:

-wymienić nazwę swojego miasta

-rozpoznać  herb Olsztynka i barwy flagi miejskiej

-nazwać zabytki i ciekawe  miejsca Olsztynka na podstawie ilustracji

-zaśpiewać piosenkę ludową

-rozpoznać zwierzęta z naszego regionu

            W komisji zasiedli:

-Pani Lucyna Łukaszewicz – Skarbnik Miasta Olsztynek

-Pani Elżbieta Obrębska – przedstawiciel Muzeum  Budownictwa Ludowego w Olsztynku

-Pani Barbara Sternicka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

-Pani Dorota Malinowska – Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

            Dzieci bardzo rzetelnie odpowiadały na zadawane pytania, rozwiązywały zadania oraz zaśpiewały piosenki regionalne. Podczas konkursu panowała miła i serdeczna atmosfera.

            Wszyscy uczestnicy konkursu zostali jednogłośnie uznani przez jury zwycięzcami. Otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane  przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Teresa Feliszek

Hanna Płoska

Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

p1180940
 
p1180942
 
p1180947
 
p1180952
 
p1180953
 
p1180954
 
p1180958
 
p1180959
 
p1180961
 
p1180963
 
p1180964
 
p1180965
 
p1180966
 
p1180967
 
p1180971
 
p1180973
 
p1180976
 
p1180977
 
p1180978
 
p1180979
 
 
 
Powered by Phoca Gallery