RSS

Certyfikat ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu”

dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku – Pani Barbara Sternicka w dniu 10.11.2017 r. wzięła udział w uroczystej gali wręczenia Certyfikatu ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu” przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie – Krzysztofa Marka Nowackiego.

W pierwszej części programu odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – Artura Chojeckiego, natomiast w drugiej części programu miało miejsce nadanie Certyfikatów.

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której weszli przedstawiciele następujących instytucji:

1.                  Kuratorium Oświaty w Olsztynie

2.                  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3.                  Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie

4.                  Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie

5.                  Ośrodka Doskonalenia w Olsztynie,

po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku Certyfikat ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu”.Znaleźliśmy się wśród nagrodzonych placówek, które po raz pierwszy otrzymały taki Certyfikat. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie.

Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie tych placówek oświatowych, które pomagają członkom społeczności zrozumieć i zaakceptować koncepcję przedszkola, czy szkoły promującej postawy patriotyczne, zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu całej społeczności, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności, tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Certyfikaty uzyskane w 2017 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2020 r. Po upływie tego czasu placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Nadaje on rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo uchylenia tytułu, jeżeli w okresie jego obowiązywania zostaną stwierdzone przez organ nadzoru pedagogicznego zaniechania działań w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. Decyzję o odebraniu prawa posługiwania się Certyfikatem, na uzasadniony wniosek wizytatora podejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Jesteśmy dumni, ponieważ podejmowane przez nas działania zostały docenione i zostaliśmy nagrodzeni. Jest to nasz wspólny sukces, który mobilizuje nas do poszukiwania wciąż nowych, skutecznych rozwiązań programowych, czy metodycznych, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy przedszkola w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

 

Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

20171110_121225
 
20171110_121736
 
20171110_133016
 
20171110_134438
 
20171110_134454
 
20171110_134518
 
20171110_134553
 
20171110_134604
 
20171110_134735
 
 
 
Powered by Phoca Gallery