RSS

 „Bezpieczna droga do przedszkola”

 

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.

Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku realizowany jest temat roczny „Bezpieczny przedszkolak”, który ma na celu:

- uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, w domu, na spacerach i wycieczkach;

-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych

-budowanie systemu wartości ,w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym ,co jest dobre ,a co złe

-zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości ,które są ważne w edukacji szkolnej

- zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach;

- uczenie unikania zagrożeń;

- wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa;

- kształtowanie poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie 

- zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia.

W związku z tym nasze przedszkole bierze udział w konkursie „Bezpieczna droga do przedszkola”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego . W ramach konkursu należy wykonać następujące zadania:

1.                  Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń. 

2.                  Przygotowanie prac plastycznych/plakatów (do wyboru) pt. Moja droga do przedszkola.

3.                  Przeprowadzenie konkursu wśród przedszkolaków nt. znajomości przepisów ruchu drogowego.

4.                  Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych.

5.                  Przygotowanie wiersza na temat bezpieczeństwa na drogach.

6.                  Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe

7.                  Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta.

Dnia 9 listopada odbyło się spotkanie na temat „Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń” z policjantami Komisariatu Policji w Olsztynku Panami Radosławem Fersztem i Stanisławem Figielskim. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również podczas spacerów, wycieczek oraz obserwacji ruchu drogowego.

Podczas  spotkania zaproszeni goście przedstawili się, a także opowiedzieli, czym się zajmują. W czasie trwania prelekcji policjanci sprawdzili, czy dzieci znają podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym numery alarmowe. Wśród wielu ochotników znalazło się wielu odważnych przedszkolaków, którzy zademonstrowali innym, jak należy rozglądać się przed przejściem przez jezdnię oraz jak należy odczytywać sygnalizator świetlny dla pieszych i pojazdów. Następnie omówiliśmy zasady postępowania z obcymi dorosłymi ludźmi, czy z nieznanymi zwierzętami, zwracając uwagę na właściwe postawy zachowań wobec tych zagrożeń. Dzieci z wypiekami na twarzach, z wielką uwagą słuchały wypowiedzi policjantów. Ich postawa była naprawdę wzorcowa. Wierzymy, że obecność policjantów na spotkaniu utrwali nowozdobytą wiedzę i przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły gościom własnoręcznie zrobione kwiaty z bibuły.

 

 

Koordynatorka konkursu:

Iwona Grzeszczak

 

dsc00582
 
dsc00583
 
dsc00585
 
dsc00588
 
dsc00589
 
dsc00590
 
dsc00591
 
dsc00594
 
dsc00596
 
dsc00599
 
dsc00600
 
dsc00605
 
 
 
Powered by Phoca Gallery