RSS

I Przedszkolny Konkurs Tańców Narodowych i Regionalnych powiatu olsztyńskiego na ,,100 – lecie Niepodległej”

pod patronatem Burmistrza Olsztynka

Przedszkole Miejskie w Olsztynku jest placówką, która od wielu lat kładzie szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne i przywiązanie do tradycji.

Posiadamy Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu”, co stanowi dla nas szczególne wyróżnienie i zobowiązanie do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.

Zależało nam na tym, aby w szczególny sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego między innymi w dniu 24.05. 2018 r. byliśmy organizatorami I Przedszkolnego Konkursu Tańców Narodowych i Regionalnych powiatu olsztyńskiego.

Poprzez występy stwarzamy możliwość poznawania dziedzictwa narodowego, jakim jest polski folklor z całym jego bogactwem: strojów, pieśni i melodii tanecznych. Przyczyniamy się do zainteresowania tańcem, muzyką ludową, kształcenia postawy patriotycznej i tożsamości narodowej każdego przedszkolaka. Poprzez wspólne występy integrujemy środowiska przedszkolne.

W zorganizowanym konkursie położono szczególny nacisk na tańce narodowe i regionalne. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Olsztynka.

Konkurs był skierowany do dzieci 5-6-letnich w dwóch kategoriach: tańce narodowe i tańce regionu Warmii i Mazur.

W konkursie wzięło udział 7 zespołów tanecznych z powiatu olsztyńskiego. Są to:

 1. Zespół z Przedszkola w Bartągu wraz z Dyrektorem Panią Katarzyną Wysocką i opiekunami
 2. Zespół z Przedszkola Samorządowego „Magiczny Dom Puchatka” w Butrynach wraz z Dyrektorem Panią Marią Laskowską i opiekunami
 3. Zespół z Przedszkola Niepublicznego „Klub Maluszka” w Jezioranach  wraz z Dyrektorem Panią Ewą Arnista oraz opiekunami
 4. Zespół z Przedszkola w Jonkowie wraz z Dyrektorem Panią Dorotą Kaczmarczyk oraz opiekunami
 5. Zespół z Publicznego Przedszkola „Jarzębinki” w Klewkach wraz z Dyrektorem Panią Jadwigą Piotrak oraz opiekunami
 6. Dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie wraz z Wicedyrektorem Panią Danuta Wieczorek oraz opiekunami
 7. Zespół ludowy ,,Pofajdoczki” z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku wraz z Dyrektorem Barbarą Sternicką oraz opiekunem.

Na konkurs licznie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Olsztynka - Artur Wrochna, Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Wojda, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych - Alicja Woźnicka, Skarbnik – Lucyna Łukaszewicz, Radni Rady Miejskiej w Olsztynku, Dyrektor ZASiP w Olsztynku – Mirosław Obrębski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku – Kazimierz Gąsiorowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – Irena Jędruszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – Beata Bukowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Jana Pawła II w Olsztynku – Izabela Nawacka, Dyrektor Zespołu Szkół im. Celestyna Krzysztofa Mrongowiusza w Olsztynku – Ewa Orłowska, Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Ewa Wrochna, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Olsztynku – Adam Kaczmarczyk, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku – Katarzyna Waluk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku – Alina Wołodkiewicz, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Olsztynku – Emilia Nowicka, przedstawiciele nadleśnictw, instytucji, zakładów, z którymi współpracuje przedszkole oraz sponsorzy konkursu.

Konkurs rozpoczęto uroczystym polonezem w wykonaniu zespołu ludowego ,,Pofajdoczki” z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

Następnie odśpiewano ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Otwarcia dokonała Dyrektor Barbara Sternicka. Konkurs prowadziła – Karolina Nowacka, nauczycielka przedszkola.

Konkurs był oceniany przez członków jury – przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie: Panią Joannę Wieczorek, Pana Pawła Barana i Pana Dariusza Wiśniewskiego. W oczekiwaniu na werdykt jury dzieci uczestniczyły w zabawie integracyjnej, uczyły się tańca ,,Szewc” oraz obejrzały występ akordeonisty z Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kortowo”, któremu towarzyszyły przyśpiewki ludowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce zajęło: Przedszkole w Bartągu

II miejsce: Przedszkole w Jonkowie

III miejsce: Przedszkole Miejskie w Olsztynku.

Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony złotym medalem. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, które promują nasze miasto, nasz region.

Podziękowania za przygotowanie dzieci do występu otrzymali nauczyciele oraz dyrektorzy prezentujących się zespołów. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Nagłośnienie i obsługę zapewnił nam Miejski Dom Kultury w Olsztynku, za co składamy podziękowanie.

Konkurs mógł się odbyć w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, dzięki uprzejmości Dyrektora - Pani Ireny Jędruszewskiej.

Podziękowania kierujemy również do Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – Pani Ewy Wrochny za wypożyczenie elementów do dekoracji sali.

Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Olsztynku im. Celestyna Krzysztofa Mrongowiusza – Pani Ewie Orłowskiej za wypożyczenie stroju ludowego dla prowadzącej konkurs – Pani Karoliny Nowackiej.

Podziękowania składamy wszystkim sponsorom konkursu i wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania zaowocują w przyszłości, bo ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”/cyt. Jan Zamoyski/.

Natomiast od nowego roku szkolnego przygotowujemy się do występu z nowym tańcem – polka warszawska. Dzięki sponsorom szyjemy stroje do tego tańca. Zapewniamy, że będzie to wspaniała uczta duchowa.

A oto wspaniali sponsorzy konkursu:

 1. Firma Tymbark – MWS sp. z o.o. sp. k.
 2. Firma SHP w Olsztynku
 3. Firma  Agaplast sp. z.o.o.
 4. Pan Mariusz Jankowski i Pani Magdalena Niewiadomska z firmy ,, BioPoint’
 5. Pan Arkadiusz Schulz
 6. Pani Emilia Witowicz
 7.  Państwo Edyta i Jarosław Płoscy
 8. Pan Zbigniew Kwiatkowski
 9. Państwo Agnieszka i Dariusz Cytowicz
 10. Państwo Monika i Tomasz Reihs
 11.  Państwo Irena i Stanisław Słodownik
 12. Pan Bartłomiej Gątarz
 13. Pan Taras Krynicki
 14. Pan Jacek Rostkowski
 15. Pan Piotr Doroziński
 16. Pani Marta Sosnowska

 

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

konkurs_taca_2018-17
 
konkurs_taca_2018-20
 
konkurs_taca_2018-21
 
konkurs_taca_2018-22
 
konkurs_taca_2018-39
 
konkurs_taca_2018-40
 
konkurs_taca_2018-43
 
konkurs_taca_2018-44
 
konkurs_taca_2018-47
 
konkurs_taca_2018-49
 
konkurs_taca_2018-50
 
konkurs_taca_2018-51
 
konkurs_taca_2018-52
 
konkurs_taca_2018-53
 
konkurs_taca_2018-54
 
konkurs_taca_2018-55
 
konkurs_taca_2018-57
 
konkurs_taca_2018-62
 
konkurs_taca_2018-63
 
konkurs_taca_2018-65
 
 
 
Powered by Phoca Gallery