RSS

 „Widzę, wiem, czuję, współpracuję”

W roku szkolnym 2017/2018 w grupie X zrealizowany został projekt profilaktyczny „Widzę, wiem, czuję, współpracuję” Projekt jest współfinansowany ze środków od Zleceniodawcy w ramach Gminnego Programu Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018.

W ramach projektu zrealizowano 10 zajęć z dziećmi. Podczas zajęć rozwijano u dzieci umiejętności słuchania, mówienia, porozumiewania się bez przemocy, wyrażania własnych potrzeb, szanowania własnych praw i praw innych osób, rozpoznawania emocji u siebie oraz u innych osób. Dzieci pracowały w parach, zespołach i w grupie. Poznały bajki terapeutyczne oraz bajki o prawach i obowiązkach dzieci. Prezentowały swoje pomysły, mówiły o swoich ulubionych zabawach, odgrywały scenki, proponowały własne rozwiązania w sytuacjach konfliktowych. Trenowały swoje umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów. Uczyły się budowania pozytywnych relacji w grupie, postawy życzliwości, wdzięczności i współczucia. Uczyły się panowania nad własnym zachowaniem. Trenowały elementy uważności, ćwicząc umiejętność skupiania uwagi, świadomego oddychania i bycia obecnym tu i teraz.

 

Realizator projektu

Jadwiga Nawracka

 

 
 
Powered by Phoca Gallery