RSS

Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się jego   osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający je świat, natomiast dzięki umiejętności mówienia może wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia, a przede wszystkim potrzeby. Poziom rozwoju mowy dziecka świadczy o jego aktywności intelektualnej.

Prawidłowa wymowa umożliwia dziecku sprawne komunikowanie się z otoczeniem, ułatwia nawiązywanie kontaktów, zdobywanie różnych umiejętności. Niezrozumiała dla otoczenia wypowiedź częstokroć izoluje dziecko od rówieśników, wywołuje niechęć do wspólnej zabawy, nieufność, nieśmiałość, czasem złośliwość. Dlatego od wielu lat współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie – Punktem Konsultacyjnym w Olsztynku.

Na początku roku logopeda Pani Agnieszka Dolińska przeprowadziła badania przesiewowe we wszystkich grupach wiekowych.

Dnia 27.10.2016 r. przeprowadziła spotkanie z Rodzicami wszystkich grup na temat „Jak pomagać dzieciom z wadą wymowy”. Natomiast na drugim spotkaniu w dniu 17.11.2016 r. Pani Agnieszka Dolińska przeprowadziła zabawy logorytmiczne z rodzicami i dziećmi z grupy III i V.

Rodzice chętnie bawili się ze swoimi dziećmi wykonując wszystkie polecenia logopedy.

Całości towarzyszyła miła, serdeczna atmosfera.

Dziękujemy bardzo za współpracę.

 Organizatorki spotkania:

Ewa Kawiecka, Bożena Szymańska

 

 

Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie
 
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie
 
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olsztynie
 
 
 
Powered by Phoca Gallery