Zajęcie umuzykalniające w grupie dzieci 5 letnich

 

autor: mgr Dorota Malinowska

Temat kompleksowy: Zimo baw się z nami.

Temat zajęcia: Zima bawi się  z nami – zabawy muzyczno-ruchowe , naśladowcze, ćwiczenia artykulacyjne na podstawie piosenek o tematyce zimowej.

 

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci

- kształtowanie poczucia rytmu , słuchu i wrażliwości muzycznej dzieci

- wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki

- rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni

- ćwiczenie percepcji i koncentracji uwagi

- kształtowanie postawy twórczej w sytuacjach zabawowo- zadaniowych

 

Cele operacyjne:

Dziecko – współdziała z partnerem podczas zabaw muzyczno-ruchowych

- tworzy improwizacje muzyczno- ruchowe

- reaguje na zmiany w muzyce , odzwierciedla charakter i nastrój utworu

- gra na instrumentach perkusyjnych

- reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

 

Metody i formy pracy:

-czynne, zadaniowe, aktywizujące

- ruch przy muzyce, improwizacje muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach

 

Pomoce dydaktyczne:

Płyty CD- Już w szkole cz 1 , Kuferek pięciolatka, piosenki Buli, Zima zima, Dzwonki sań,  utwór z muzyki klasycznej Walc łyżwiarzy, instrumenty perkusyjne – janczary, grzechotki , kubeczki po jogurtach z gumką, prześcieradła, wiersz i. Suchorzewskiej Zimowa piosenka

Białe kartki , paski kolorowej bibuły, obrazki tematyczne.

 

 

Przebieg zajęć.

 

  1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Przymarzanie

Dz. stoją  parami poruszają się rytmicznie przy muzyce, gestykulują i śpiewają

 

Idzie zima idzie już , idzie tęgi , tęgi mróz

Śnieżek sypie wokół nas , zatańcz ze mną chociaż raz

Raz i dwa i trzy (klaskanie) przymarzamy My

( dotykają się określonymi częściami ciała i tańczą)

 

  1. 2. Rytmizowanie wiersza  - Zimowa piosenka I. Suchorzewskiej

Bawimy się dzisiaj z Panią Zimą z wierszem muzyką i zimową piosenką

 

- tworzenie rytmu przy pomocy kartki papieru przez stukanie palcem w kartkę, szuranie ręką po kartce, falowanie kartką , stukanie w kartkę dwoma palcami.

 

 

Lubię śnieżek , lubię śnieg

Chociaż w oczy prószy.             Stukanie palcem

 

Lubię mrozek, lubię mróz,

Chociaż marzną uszy.                Szuranie po kartce dłonią

 

Lubię wicher , lubię wiatr,

Chociaż mnie przewiewa.          Falowanie kartką trzymaną oburącz

 

Lubię zimę, idę w świat

I wesoło śpiewam.                    Stukanie dwoma palcami

 

* Nauczyciel wypowiada tekst fragmentami  rytmicznie  podając rytm przy pomocy kartki papieru , dzieci powtarzają wiersz  w sposób podany przez n-la  a potem próbują samodzielnie rytmicznie powtórzyć fragment.

 

  1. Zabawa naśladowcza przy piosence  Zima , zima

- dz. dobierają się parami zakładają  janczary  na nogi i  jadą sankami, poruszają się rytmicznie.

 

 

  1. Aktywne opowiadanie - Ćwiczenia ruchowo- graficzne:

a) N-el opowiada o zimie, a dzieci kreślą w powietrzu odpowiednie kształty i dopowiadają brakujące słowa lub sylaby.

 

Był ładny zimowy dzień. Słońce świeciło mocno (rysują słońce)  i odbijało swe promienie na śniegu, który pięknie lśnił.

Nieliczne chmury (rysują kształt ) leniwie płynęły poniebie.

Nagle zerwał się wiatr (naśladują odgłos wiatru) , chmury zasłoniły  słońce (pokazują gestem)  i zaczął padać śnieg (naśladują padający śnieg)

A rano na podwórku pojawił się wielki , biały bałwan  (rysują kształt)

Miał na głowie stary garnek , szalik i miotełkę w ręku.

Dzieci poszły na sanki będą jeździć z górki.

Wesoło jest na tym podwórku.

b) n-el opowiada i układa obrazki , dzieci dopowiadają słowa , potem samodzielnie tworzą swoje opowiadanie (można zmieniać kolejność obrazków)

 

  1. Ćwiczenia słuchowe ( analiza i synteza)

 

- Dzieci podają całe słowo po usłyszeniu go bez pierwszej głoski na przykład:

*nieg- śnieg , *mura- chmura, *anki- sanki, *arty- narty, *órka- górka, *ałwan- bałwan

 

  1. Zabawa umuzykalniająca Granie na kubeczkach (instrumenty od Pani Zimy)– grają do znanej melodii na instrumentach – kubek po jogurcie i gumka recepturka  np. Dzwonki sań – CD Kuferek5l /    , Mikołajki, kółko graniaste , stary niedźwiedź, wlazł kotek itp.

 

 

 

 

7. Piosenka BULI

- rozpoznanie melodii piosenki granej na dzwonkach  (lub na kubeczku)

- śpiewanie piosenki zbiorowo (akompaniament do piosenki)

- ćwiczenia emisyjne z wykorzystaniem piosenki- dzieci śpiewają na sylabach lub głoskach

 

8.  Słuchanie muzyki klasycznej- utwór E. Wanteufel Walc Łyżwiarzy

( CD Już w szkole cz1/59)

- rozmowa nt jazdy na łyżwach- gdzie można jeździć, jak się poruszamy. Podanie dzieciom ciekawostek nt jazdy figurowej na lodzie ( nowe słowa – piruet , tulup aksel,

- zaimprowizowanie lodowiska – prześcieradłami, dzieci dostają wstążki z bibuły po 2 szt.

- poruszają się swobodnie , rytmicznie, dookoła lodowiska w jednym kierunku na koniec ze wstążek układają na lodowisku ślady łyżwiarza którego naśladowały lub rysują na prześcieradle kolorową kredą.

 

Bałwanek Buli”

1. Na dworze zawierucha, na dworze pada śnieg.
Wiatr mroźny mocno dmucha, lecz nie przestraszy mnie.
Ulepię dziś bałwana, bo śniegu jest już dość.
Z węgielków zrobię oczy, z marchewki zrobię nos.

Ref. Buli, Buli – tak nazywają wszyscy mnie.
Buli, buli – zatańczyć z wami chcę.

2. Bałwanek to wesoły, uśmiecha pięknie się.
Zaprasza do poleczki, gdyż bardzo tańczyć chce.
Zapuka dziś do okien, zapuka dziś do drzwi
i wszystkim się przedstawi: „Nazywam się Buli”

Ref. Buli. Buli – tak nazywają wszyscy mnie.
Buli, Buli – zatańczyć z wami chcę.