Propozycje zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Miejskim Przedszkolu w Olsztynku.

autor: mgr Beata Jastrzębowska

Edukacja dzieci w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadoma, celowa, planowa i systematyczna działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza stwarza dzieciom możność wielostronnego kształcenia, w którym przyswajaniu treści towarzyszy przeżywanie, odkrywanie, a następnie działanie na rzecz przyrody i środowiska stworzonego przez człowieka tylko wtedy, gdy człowiek posiądzie pewien bagaż konkretnych przeżyć i doświadczeń. Przyswojoną wcześniej wiedzę łatwiej mu będzie później zastosować w konkretnych działaniach.

Ekologia w moim przedszkolu nie jest czymś nowym. Poznawanie przyrody zawsze jest obecne w planach miesięcznych i w pracy pedagogicznej. Tematy kompleksowe kryją w sobie ogromne bogactwo treści, metod i form pracy z dziećmi, które można wprowadzić korzystając z bogatego wachlarza środków i pomocy dydaktycznych.

Działalność ekologiczna mojego przedszkola, nie zamyka się w ramach zajęć i zabaw organizowanych podczas wycieczek i spacerów na terenie Gminy Olsztynek, występuje także w czasie zajęć organizowanych na terenie przedszkola.

Nieustannie staram się poszukiwać nowych, ciekawych pomysłów i organizować tak sytuacje edukacyjne, aby aktywizowały ich twórczą aktywność. Każdy dzień pracy z dziećmi przynosi nowe pomysły i doświadczenia.

Zaproponowane przykłady mają obrazować możliwości różnorodnych form i metod pracy z  dziećmi i jednocześnie zachęcić do ich stosowania. Propozycje kieruję nie tylko do nauczycieli, ale także rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Spis załączników:

  1. Scenariusz zajęcia dla dzieci 5-6 letnich - „Mieszkańcy łąki”.
  2. Historyjka obrazkowa „Historia bocianiej rodziny”.
  3. Nuty i słowa piosenek „Wiosna radosna”, „Zabawmy się wesoło”.
  4. Gra planszowa „W poszukiwaniu bocianiego gniazda” i instrukcja gry.