Scenariusz zajęcia "Wiewióreczki lubią orzeszki - zabawy matematyczne"

autor: mgr Emilia Łojewska

 Grupa wiekowa5-latki

 Temat kompleksowy: Jesienna pogoda

 

Cel ogólny:

Ø  Rozwijanie operacyjnego myślenia.

Ø  Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Ø  Poruszanie się w przestrzeni.

 

Cele operacyjne:

Ø  Wie, jak właściwie wyodrębnić przedmioty do liczenia: ustawia w rzędzie, w szeregu.

Ø  Aktywnie włącza się w sytuacje zabawowe, które wymagają rachowania.

Ø  Liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości,

Ø  Zna części ciała

Ø  Próbuje grać na bum bum rurkach

Ø  Aktywnie włącza się w sytuacje zabawowe bliskie dziecku

Metody:

Ø  wg E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

- podająca- objaśnienie

- problemowa- zabawa dydaktyczna

- praktyczne- pokaz, działanie

- aktywizujące- aktywność ruchowa, pedagogika zabawy.

Formy:

Ø  Z całą grupą

Ø  Indywidualna

Ø  W zespole

Środki dydaktyczne:

Orzechy, talerzyki dla każdego dziecka, koszyk, bum bum rurki, CD z muzyką

 

Treści z Podstawy Programowej:

 

1.1zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

 

1.5uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

 

2.4przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

 

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

 

3.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 

4.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. 

 

4.12klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

4.15przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Przebieg zajęć:

 

1.     Zabawa dydaktyczna- „wiewiórka liczy orzechy”

Każde dziecko dostaje jeden talerzyk. Nauczyciel wyjaśnia sens zabawy:

- Jesteście wiewiórkami. To wasza dziupla(pokazuje talerzyk). Każda wiewiórka włoży do swojej dziupli pięć orzechów. Tu są orzechy (pokazuje). Policzcie tak aby w każdej dziupli znajdowało się pięć orzechów.

-Skończyła się jesień. Spadł śnieg i jest bardzo zimno. Wiewiórki śpią. Zamkneły oczy, skuliły się i śpią. W tym czasie nauczyciel cichutko podchodzi do wybranych dziupli i zabiera z niej po dwa orzechy.

- wiewiórki budzą się, spoglądają na orzeszki, liczą…Co wiewiórki zauważyły? Czy wszyscy mają tyle samo orzechów?

-Zrobimy tak: proszę położyć prawą dłoń- zaznaczoną, na podłodze. Orzechy przykładamy po jednym do każdego z palców, zaczynając od kciuka. Zaczynamy liczyć.

2.      Zabawa z bum bum rurkami

Dzieci stają w kole. Słuchają poleceń nauczyciela i powtarzają za nauczycielem.

1,2- teraz ja- nauczyciel mówi co dzieci maja zrobić

3,4- teraz wy- dzieci powtarzają.

 

3.      Zabawa matematyczna (dydaktyczna)-  chowanie orzechów do pojemnika i pokazywanie na palcach: ile ich tam jest?

Dzieci wracają na swoje miejsca- przed swój talerzyk. Przeliczają czy liczba orzechów się nie zmieniła na talerzyku. Nauczyciel prosi dzieci:

-proszę aby każdy odłożył z talerzyka 1 orzech, policzył i pokazał na palcach ile ma na talerzyku.

-każde dziecko dokłada do talerzyka 1 orzech. Policz ile jest na talerzyku i pokarz na palcach.

4.      Zabawa „Do przodu, do tyłu”

Dzieci staja w linii i wykonują polecenie nauczyciela:

- dziewczynki do przodu dwa kroki

- chłopcy do tyłu trzy kroki

 

5.     Zabawa muzyczno- ruchowa „Siedmiokroczek”

Dzieci stoją na dywanie i wykonują polecenia do muzyki:

- do przodu 7 kroków

- do tyłu 7 kroków

- podajemy rękę albo dwie

- 7 podskoków