Scenariusz zajęcia "Potrafię liczyć - zabawa matematyczna"

autor: mgr Emilia Łojewska

 Grupa wiekowa: 4-latki

 Temat kompleksowy: Mistrz liczenia

 

Cel ogólny:

Ø  Rozwijanie operacyjnego myślenia.

Ø  Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Ø  Poruszanie się w przestrzeni.

Ø  Klasyfikacja wg podanego kryterium.

Ø  Utrwalenie znajomości kolorów.

 

Cele operacyjne:

Ø  Nazywa części ciała

Ø  Przelicza i posługuje się liczebnikami głównymi

Ø  Klasyfikuje wg podanego kryterium

Ø  Zna podstawowe kolory

Ø  Uczestniczy w zabawach matematycznych, muzycznych.

Metody:

ØPodająca- objaśnienie

ØProblemowa- zabawa dydaktyczna

ØPraktyczne- pokaz, działanie

ØAktywizujące- aktywność ruchowa, pedagogika zabawy.

Formy:

ØZ całą grupą

ØIndywidualna

ØW zespole

 

 

Środki dydaktyczne:

Pacynka- skarpeta, wiersz, skarpetki dziecięce, utwór muzyczny- „Hop do góry”, podkładki, kubeczki, makaron, różne materiały do ozdabiania skarpetki.

 

Treści z Podstawy Programowej:

 

1.1zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

 

1.5uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

 

2.4przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

 

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

 

3.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 

4.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. 

 

4.12klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

4.15przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Przebieg zajęć:

 

1.     Wprowadzenie do zajęć- zabawa integracyjna

Każda rączka, każda rączka

Pięć paluszków ma, pięć paluszków ma,

Paluszki składamy, wszystkimi klaskamy

Razi dwa, raz i dwa.

Prawa rączka, lewa rączka

Pięć paluszków ma, pięć paluszków ma

Paluszki witamy, głośno przeliczamy……

 

2.      Skarpeta Sabiny”-  wprowadzenie nauczyciela do tematu

Witajcie drogie dzieci!. Jak chyba już wiecie jestem „skarpetą Sabiny”. Lubię bardzo bawić się z innymi skarpetami, lecz jest ich tak dużo, że sama nie wiem, ile ich tu jest. Pomożecie mi je policzyć? Wiedziała, że mogę na was liczyć. Zapraszam do zabawy.

·       Przeliczanie wiszących na sznurku skarpetek:

- cała grupa,

- dzieci chętne.

·       Segregacja skarpet wg koloru:

- dzieci wskazują czyje są to skarpety,

- przeliczanie zbiorów,

- dzieci odszukują pary skarpet.

3.      Zabawa matematyczna (dydaktyczna)-  „Umiem liczyć!” Dzieci siedzą w kole, przed sobą mają podkładki i kubeczki z makaronem. Dzieci wykonują polecenia:

·       policz ile dostałeś w kubeczku makaronów,

·       włóż do każdej rączki po kilka makaronów, połóż na tacę makaron z jednej ręki, a ja powiem ile masz w drugiej ręce, porównywanie gdzie jest więcej a gdzie mniej makaronów

·        włóż 2 makarony do kubeczka, dodaj jeszcze 1. Ile makaronów zostało na podkładce.

4.      Zabawa ruchowa przy piosence „Taniec przyklejaniec”

Dzieci dobierają się w pary. Słuchają uważnie muzyki aby wysłuchać jaką część ciała muszą do siebie przykleić.