Scenariusz zajęcia "W teatrze"

autor: mgr Emilia Łojewska

 Grupa wiekowa: 6-latki

 Temat kompleksowy: Zabawy na jesienne wieczory

 

Cel ogólny:

 • poznanie wybranych form teatralnych,
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze,
 • kształcenie słuchu oraz poczucia rytmu,
 • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich,
 • kształtuje umiejętności odkodowywania informacji,
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej.

Cele operacyjne:

 • uczestniczy w improwizacji ruchowej przy piosence,
 • rozwiązuje zagadkę,
 • z uwagą ogląda pokaz multimedialny na temat teatru.
 • utrwala pojęcia: aktor, kurtyna, widz, scena, teatr,
 • rozróżnia poznane formy teatralne,
 • odgrywa role za pomocą pantomimy, ekspresyjnie wyraża swoje uczucia i przeżycia,
 • odczytuje zakodowane informacje.

 

Metody:

Øobjaśnianie,

Øpokaz, obserwacja,

Ømetoda praktycznego działania,

Ø  poszukujące (słowne) - rozmowa, „burza mózgów”, samodzielne doświadczenia.

 

Formy:

Ø  grupowa

Ø  indywidualna

Środki dydaktyczne:

 

Pokaz multimedialny, muzogramy, karta pracy- kodowanie, płyta z muzyką klasyczną.

 

Treści z Podstawy Programowej:

 

1.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

 

1.5uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

 

2.4przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

 

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

 

3.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 

4.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. 

 

 

Przebieg zajęć:

 

1.     Powitanie- rozwiązywanie zagadki

Jak się nazywa taki budynek,

w którym zobaczysz scenę, kurtynę?
Krzesła tam stoją rząd za rzędem,

 a ja tam bajkę oglądać będę. 

(TEATR)

2.     „ Magia Teatru. Co powinienem wiedzieć o teatrze?”- pokaz multimedialny

Wyjaśnienie pojęć: teatr, aktor,  teatr cieni, kurtyna, scena, widz. Wyjaśnianie dzieciom niezrozumiałych słów. Nawiązanie do wspólnych wyjazdów do teatru, sposobu zachowania się w tym miejscu. Nawiązanie do doświadczeń dzieci oraz próba nazwania osób pracujących w teatrze.

3.     „Jak powstaje spektakl teatralny?”- film edukacyjny

 dzieci z uwagą oglądają krótki film jak powstaje spektakl teatralny.

4.     Gramy z Mozartem”- zabawa muzyczno-rytmiczna z bum bum rurkami

Każde dziecko gra na swojej bum bum rurce/ tubie diatonicznej zakodowaną piosenkę. Kolor instrumentu będzie w zakodowanej piosence.

5.     „ Księżniczki i rycerze”- zabawa muzyczna rozwijająca poczucie rytmu

Dzieci do muzyki klasycznej zatańczą taniec odgrywając rolę księżniczki- dziewczynki, rycerzy- chłopcy.

6.     „ Otwieramy teatr”- kodowanie

Dzieci odczytują kolejno współrzędne aby otworzyć kluczem teatr. Każde dziecko ma swoją plansze z zakodowaną drogą do kogo ma trafić klucz. Tylko jedna osoba z umieszczonych na górze potrafi otworzyć teatr.  Dzieci podają rozwiązanie zadania

7.     „ Zakodowana melodia”

Każde dziecko na swoim diagramie wodzimy palcem w rytm muzyki.

8.     „Bajka kopciuszek”

Rozmowa na temat bajki. Dzieci siadają przed ekranem- widownia. Nauczycielka przypomina jak należy zachować się w teatrze. Chętne dzieci – aktorzy grają rolę z bajki. Nauczyciel pełni rolę narratora, a dzieci odgrywają swoje role.

9.     Podsumowanie zajęć

swobodne wypowiedzi dzieci: co najbardziej im się podobał, co zaskoczyło… oraz prezentacja prac i umieszczenie ich na wystawie.