Scenariusz zajęcia "Ślady z przeszłości"

autor: mgr Anna Wachowska

 Grupa wiekowa: 5-latki

 Temat kompleksowy: W dawnych czasach

 

Cele ogólne:

• rozwijanie zainteresowań światem dinozaurów

• doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie liczebności;

Cele operacyjne, dziecko:

• liczy w dostępnym dla siebie zakresie,

• łączy grafem z liczbą elementów,

• układa z tangramu dinozaura wg własnego pomysłu,

• nazywa podstawowe figury geometryczne,

• stosuje liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym,

• klasyfikuje przedmioty według wielkości, koloru, itp.

• określa kierunki w przestrzeni,

Metody:

• czynne (zadań stawianych do wykonania),

• słowne (objaśnienia, polecenia, zagadka);

• oglądowe (pokaz nauczyciela)

• aktywizujące (zabawa ruchowa)

Formy:

• indywidualna

• zbiorowa

 

Treści z podstawy programowej:

I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

IV. 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV. 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

Środki dydaktyczne:

zagadka, zdjęcia/obrazki dinozaurów, ślady dinozaurów wydrukowane na kolorowych kartkach, bajka matematyczna, talerzyki papierowe, „jajka”-liczmany, emblematy dinozaurów, klamerki drewniane, figury geometryczne, hula hop, kartoniki z grafemem liczb.

 

Przebieg zajęć:

1. „Co wiemy o dinozaurach?” - rozwiązanie zagadki.

Ogon, tułów, szyja, głowa...

Postać prawie jest gotowa.

Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi.

Taki duży wśród zarośli...

Pewnie byśmy za nim poszli.

Lecz to było wieki temu.

Teraz już go nie znajdziemy.

A dlaczego?

Bo wymarły.

Mam na myśli .............(dinozaury).

 

Rozmowa na temat dinozaurów. Prezentacja zdjęć.

- czym jest dinozaur? (zwierze prehistoryczne, gad)

- jakie znacie nazwy dinozaurów? (diplodok, tyranozaur, triceratops, stegozaur)

- czym żywiły się dinozaury?

- skąd się brały małe dinozaury?

 

2. „Śladami dinozaurów” - zabawa ruchowa.

Nauczycielka rozkłada na dywanie ślady dinozaurów, wydrukowane na kolorowych kartkach. Dzieci mają za zadanie poruszać się tylko po nich, w czasie zabawy można zmieniać reguły np. poruszamy się tylko po niebieskich śladach itd.

3. Ile tu jest jaj?- bajka matematyczna. Przeliczanie elementów.

Nauczycielka opowiada bajkę. Każde dziecko dostaje do zabawy talerzyk papierowy, który staje się gniazdem i jaja (zrobione z folii aluminiowej, gazet, żołędzie, korki od butelek).

Treść bajki:

Mama triceratopsa ma w swoim gnieździe 5 jaj. Włóżcie do swoich gniazd 5 jaj. 2 jajka sturlały się poza gniazdo. Ile jaj zostało w środku? Gdzie jest więcej, w gnieździe, czy poza nim?

 

Mama włożyła jajka z powrotem do gniazda. Z trzech jaj wykluły się dinozaury. Ile jaj pozostało niewyklutych? Ile zostanie, jeśli jeszcze jeden triceratops się wykluje?

 

4. „Gdzie jest dinuś”- układanie dinozaurów względem siebie.

Dzieci wybierają emblemat dinozaura. Nauczycielka mówi polecenia:

- weź dinozaura w prawą rękę,

- połóż dinozaura przed sobą,

- z tyłu,

- pomiędzy stopami,

- weź w lewą rękę,

- połóż pod kolanami, itp.

5. „Dinozaur duży i mały, zielony i niebieski” - klasyfikowanie rysunków dinozaurów w obręczach. Przeliczanie elementów, łączenie grafemu z liczbą elementów.

Dzieci:

- tworzą zbiór dinozaurów-małych, dużych,

- zbiór dinozaurów - zielonych, niebieskich

- zbiór dinozaurów – latających, lądowych

- łączą takie same dinozaury w pary

6. „Liczbowe grzbiety”- zabawa dydaktyczna.

Nauczycielka dzieli dzieci na cztery drużyny. Każdy członek grupy dostaje klamerkę z cyfrą od 1-6. Następnie rozdaje sylwety dinozaurów. Zadaniem drużyn jest przypięcie klamerek na grzbietach dinozaurów w odpowiedniej kolejności ( od 1 do 6), a następnie od końca ( od 6 do 1).

7. „Geometryczny dinozaur”– tangram.

Dzieci, we wcześniej stworzonych zespołach, układają z figur obrazki dinozaurów.

8. Podsumowanie – podziękowanie za zajęcia, wręczenie dzieciom naklejek.