Scenariusz zajęcia "Idzie wiosna"

autor: mgr Anna Wachowska

 Grupa wiekowa: 3-latki

 Temat kompleksowy: Wiosna wokół nas

Cele ogólne:

          Uświadomienie konieczności ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

          Rozbudzanie świadomości własnego ciała, zachęcanie do samodzielności w trakcie ubierania się.

          Nazywanie poszczególnych elementów garderoby, dopasowywanie ich do odpowiednich części ciała.

          Zgodna współpraca w grupie.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

          słucha ze zrozumieniem,

          wypowiada się na podany temat,

          rozwija spostrzegawczość,

          orientuje się w schemacie własnego ciała,

          nazywa i wskazuje poszczególne części ciała i elementy garderoby, kojarzy je ze sobą,

          zna skutki niedostosowania odzieży do pory roku – przeziębienia

          rozwija sprawność ruchową

          rozwija sprawność manualną

 

Metody:

          słowne: rozmowa

          aktywizujące: zadań stawianych do realizacji, praca plastyczna

Formy:

          indywidualne

          grupowe

 

Treści z podstawy programowej:

3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;

3.2 mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3.3  uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

3.4 w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4.2 grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

9.1 umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 

Środki dydaktyczne:

wiersz J. Kulmowej pt „Ciepło czy zimno”, ilustracje przedwiośnia, ubrania wiosenne i zimowe, tamburyno, szarfy, kartki, klej, kolorowy papier, kredki, zagadki

 

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu:

Słuchanie wiersza J. Kulmowej pt „Ciepło – zimno”. Rozmowa na temat wiersza. Odpowiadanie na pytania zadawane przez nauczyciela. Odwoływanie się do doświadczeń dzieci i zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa na temat stosownego ubierania się do pory roku z wykorzystaniem ilustracji.

 

Chmurki to przyjdą, to uciekną.

Bawi się kwiecień w zimno-ciepło.

Zamrugał słońcem, chlapnął deszczem -

o, ciepło, cieplej, szukaj jeszcze!

Deszcz pajęczynę cienką rozsnuł

i kapie, jakby ze stu nosów.

Patrz, tutaj trawka już wyrosła -

ciepło - gorąco - parzy - wiosna!

 

2. „Rzeczy ciepłe i rzeczy zimne”- zabawa dydaktyczna.

Dzieci bawią się w tropicieli i szukają w sali ubrań (które wcześniej ukrył nauczyciel), które są zimowe albo wiosenne. Wspólnie je segregują.

 

3. „Ubieramy się”- zabawa orientacyjno – porządkowa.

Dzieci biegają w sali przy dźwiękach tamburyna w różnych kierunkach. Na przerwę w muzyce nauczyciel wymienia część garderoby, np. czapka, szalik, buty, itp. dzieci pokazują część ciała na którą dana rzecz pasuje.

 

4. „Pokaż swoje ubranie” - zabawa orientacyjno – porządkowa.

Dzieci biegają w sali przy dźwiękach tamburyna, na przerwę w grze nauczyciel wymienia część garderoby, np. spodnie, spódnica, kapcie; dzieci, które mają daną część garderoby - stają w bezruchu, dzieci które nie mają – kucają.

 

5. Zabawa z szarfami – zabawa ruchowa z elementem zdrowej rywalizacji.

Dzieci pracuję w dwóch drużynach. Zadaniem każdego dziecka z drużyny jest przybiec do szarfy, przełożenie szarfy przez tułów, odłożenie na miejsce i powrót do drużyny.

 

6. Wydzieranka z kolorowego papieru - praca plastyczna.

Zadaniem dzieci jest narysowanie ubrań i wyklejenie ich skrawkami kolorowego papieru.