Scenariusz zajęcia "Na zimowym balu"

autor: mgr Anna Wachowska

 Grupa wiekowa: 3-latki

 Temat kompleksowy: Bale, bale w karnawale

Cele ogólne:

          rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci

          kształtowanie poczucia rytmu, słuchu i wrażliwości muzycznej dzieci

          rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni

          wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki

          ćwiczenie koncentracji uwagi

          czerpanie radości ze wspólnych zabaw

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

          odgaduje rozwiązanie zagadki

          współdziała z dziećmi podczas zabaw muzyczno-ruchowych

          reaguje  na sygnały słowne i dźwiękowe

          rytmizuje tekst

          tworzy improwizacje muzyczno-ruchowe

          reaguje na zmiany w muzyce

          ilustruje piosenkę ruchem

          śpiewa piosenki

          gra na instrumentach

 

Metody:

          czynne (zadań stawianych do wykonania),

          słowne (objaśnienia, polecenia);

          oglądowe (pokaz, osobisty przykład nauczyciela)

          aktywizujące (ruch przy muzyce, improwizacje muzyczno-ruchowe)

 

Formy:

          zbiorowa

          indywidualna

 

Treści z podstawy programowej:

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

III.9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

IV.7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 

Środki dydaktyczne:odtwarzacz cd, płyty, zagadka, wiatrak matematyczny, krzesełka, emblematy bałwanków i śnieżynek,

 

Przebieg zajęć:

 

1.Rozpoczęcie zajęć. Wysłuchanie zagadki. Podanie prawidłowego rozwiązania. 

Najbardziej znany jest sylwestrowy,

może być także karnawałowy.

Zawsze wesoły i roztańczony,

kopciuszek był nim zachwycony.

 

2. „Zaproszenie na bal”. 

Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel wchodzi do środka i mówi: Zapraszam na bal każdego, kto ma: białą koszulkę/ brązowe włosy/ spodnie/ spódnicę itp. Następnie z wybranymi dziećmi tworzy w środku  koło, po czym zaprasza kolejne przedszkolaki. W nowo powstałym kole dzieci tańczą do utworu „Nazywają mnie poleczka”.

 

3. „Zima bawi się z nami”- zabawa muzyczno - ruchowa.

Dzieci swobodnie tańczą do utworu. Podczas tańca wykonują polecenia nauczyciela. Na hasło: bałwanek – łączą ręce nad głową, śnieżynki – obracają się wokół własnej osi, choineczki – podnoszą ręce do góry, aniołki na śniegu – kładą się na plecach i poruszają rękami i nogami.

 

4.  „Jedziemy na bal pociągiem” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiatraka matematycznego. Dzieci śpiewają piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”. Na przerwę w śpiewie dotykają wstążką określonej części ciała (ucho, kolano, głowa itp.)

 

5. „Sroga zima” – zabawa rytmiczna.

Dzieci siedzą w kręgu. Recytują rytmicznie wierszyk do melodii „Clap, clap song” i jednocześnie wykonują czynności według pokazu nauczyciela.  

„Sroga zima hu hu ha

Na saneczkach szu szu sza

Po białym śniegu tup tup tup

A na łyżwach szu szu szu”

6. „Bałwanek i Śnieżynka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci dostają emblematy bałwanków i śnieżynek. Ustawiają się w dowolnych miejscach na dywanie. Tańczą do usłyszanej melodii.  Na hasło: Bałwanki i śnieżynki - łączą się w pary i tańczą, obracając się w kółko. Na hasło: Bałwanek – tańczą pojedynczo.

 

7. „Zimowy walczyk” –zabawa umuzykalniająca.

Dzieci tańczą i grają na instrumentach do znanej melodii.

 

8. Zakończenie zajęć - zaśpiewanie piosenki „Tak się zachmurzyło” – zabawa naśladowcza do piosenki.