Scenariusz zajęcia "Grzybek tu, grzybek tam"

autor: mgr Anna Wachowska

 Grupa wiekowa: 3-latki

 Temat kompleksowy: Las jesienią

Cel ogólny:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- poznanie grzybów jadalnych i trujących,

- przestrzeganie przed zbieraniem grzybów tylko w obecności osoby dorosłej,

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- uważnie i w skupieniu słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę,

- potrafi powiedzieć o czym był wiersz,

- chętnie bierze udział w zabawie ruchowej i reaguje ruchem na umowne sygnał,

- potrafi odróżnić borowika od muchomora, zna ich wygląd i kolor, wie, które z nich można jeść,

- podejmuje próby wypowiedzi na dany temat

- dostrzega różnice i podobieństwa między grzybami – duży, mały, taki sam

 

Metody:

Słowna – rozmowa, polecenia, objaśnienia, wiersz,

Czynna - zadań stawianych do wykonania,

Oglądowa – pokaz,

 

Formy:

- indywidualna

- grupowa

 

Środki dydaktyczne:

ilustracja przedstawiająca las pełen grzybów, kartki z ilustracjami: muchomora, kurki i borowika, słomki, białe kropki, wiersz pt. „Muchomor” Danuty Gellner, tamburyn, opaski grzybów dla dzieci, płyta z piosenką „Grzybek tu, grzybek tam”,

 

Przebieg:

 

1. „Grzyby” - praca z obrazkiem.

Rozmowa na temat grzybów poparta ilustracją, uczulenie dzieci na to, iż nie wolno im samym zbierać grzybów, mogą to robić tylko w obecności osób dorosłych. Wskazanie, gdzie grzyby mają nóżkę, gdzie kapelusz. Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie grzybów: kształt, kolor.

 

2. Zabawa "Znajdź taki sam grzyb". Dzieci siedzą w kole na dywanie z zamkniętymi oczami. Nauczycielka kładzie za plecami każdego dziecka sylwetę grzyba (borowiki, kurki, muchomory, maślaki). Na znak prowadzącego, np. uderzenie w bębenek, dzieci otwierają oczy, oglądają otrzymaną sylwetę. Następnie każde jak najszybciej ustawia się przed planszą przedstawiającą grzyb identyczny jak ten, którego sylwetę trzyma w ręce. Następnie dzieci oceniają, których grzybów jest najwięcej, a których najmniej.

 

3. Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę pt. „Muchomor” Danuty Gellner. połączone z układaniem przez dzieci kropek  na ilustracji przedstawiającej muchomora, za pomocą słomek.

 

Podskoczył raz sobie

muchomor troszeczkę

i zaczął niezdarnie

wywijać poleczkę.

 

A jak się roztańczył,

a jak się rozruszał,

wszystkie białe kropki

zgubił z kapelusza.

 

4. „Grzybek stoi na jednej nodze” - zabawa z elementem równowagi.

Dzieci biegają w tempie podanym przez nauczyciela na tamburynie. Zatrzymują się na hasło: „Stań jak grzybek!” - próbują stanąć na jednej nodze i  chwilkę pozostać w tej pozycji.

 

5. „Grzybek tu, grzybek tam” - zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence.

Dzieci dostają opaski na głowę: maślak, kurka lub muchomor - spacerują po sali  w rytm piosenki, naśladując szukanie grzybów. Gdy muzyka przestaje grać, a nauczycielka podaje hasło, np. muchomory – wtedy dzieci z opaskami muchomorów tworzą koło i odwrotnie.

 

6. „Duże grzybki, małe grzybki” - zabawa orientacyjno – porządkowa.

Na hasło: „Duże grzyby”- dzieci chodzą we wspięciu na palcach, ramiona uniesione wysoko. Na hasło: „Małe grzybki”- dzieci robią przysiad i próbują poruszać się w tej pozycji. Chodzą we wspięciu i przysiadzie na zmianę.

 

7. Podsumowanie – rozwiązanie zagadek dotyczących grzybów.

 

W lesie go spotkasz,

ma nogę i kapelusz,

jest jadalny lub trujący

co to jest? Czy już wiesz?

 

Berecik czerwony

w białe kropeczki.

Nie chcą go brać dzieci

ani wiewióreczki.

Ładnie z nim jest w lesie,

ale chodzą słuchy,

że jest niebezpieczny

nawet i dla muchy.

 

Nie gdacze na podwórkach,

rośnie w lesie żółta ... .

 

Jedna drapieżna

lata za morze.

A druga rośnie

w szumiącym borze.

 

O pewnym grzybie mówi przysłowie,

że cieszy się nadzwyczajnym zdrowiem.