Scenariusz zajęcia "Zimowe podróże z Mikołajem"

autor: mgr Agnieszka Figielska

 Grupa wiekowa: 4-latki

 Temat kompleksowy: Czekamy na Mikołaja

Cele ogólne:

·       udział w zbiorowym muzykowaniu,

·       muzykowanie z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięków,

 

Cele operacyjne, dziecko:

·       improwizuje ruchowo do usłyszanej muzyki/dźwięków środków transportu,

·       włącza się w zabawy muzyczne inspirowane treścią piosenki,

·       gra na instrumentach perkusyjnych,

·       bawi się w tworzenie orkiestry,

·       śpiewa piosenkę.

Metody:

·       czynne (zadań stawianych do wykonania),

·       słowne (objaśnienia, polecenia, zagadki);

·       oglądowe (pokaz, osobisty przykład nauczyciela)

·       aktywizujące (opowieść ruchowa)

Formy:

·       indywidualna

·       zbiorowa

 

Treści z podstawy programowej:

I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

IV.7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Środki dydaktyczne:

białe chusty, janczary, bębenki, klawesy, grzechotki, czapeczki Mikołaja (po jednej dla każdego dziecka), Mikołaj-zabawka grająca, odtwarzacz płyt CD, płyty z potrzebnymi nagraniami, nakrycie głowy dla jeża, misiów, zająca i dzięcioła

 

Przebieg zajęć:

1.       „Podaj śnieżynkę” – zabawa na powitanie

- dzieci przekazują sobie z rąk do rąk „śnieżynkę”.

 

2.      „Taniec śnieżynek” zabawa muzyczno – ruchowa z białymi chusteczkami.

- improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej,

- zgniatają chustę i rzucają „kule śnieżne” do kosza trzymanego przez n-la.

 

3.     Zagadka słowna (moment uspokajający). Dzieci siedzą na dywanie i słuchają:

Ma czerwoną czapkę i nosek zmarznięty.

Chodzi z wielkim workiem,

rozdaje prezenty.

Jak się nazywa ten święty? (Mikołaj)

 

4.     Zagadka słuchowa: „Co tak brzmi? Kto tak gra?” (przykryty tkaniną „grający” Mikołaj-zabawka). Odkrycie zasłonki i pokazanie Mikołaja.

 

5.     „Podróż Mikołaja” -  opowieść ruchowa. (dzieci i n-l zakładają czapki Mikołaja).

Zapowiedź: „Dzieci czekają na prezenty, a tymczasem w śniegowej krainie Mikołaje wsiadają”:

- do sań – siad płaski, ręce wyciągnięte przed siebie (trzymają „lejce” powożącego renifera), poruszanie się całym tułowiem lekko w górę i dół,

- do samolotu – wstają, ręce wyciągnięte na boki, biegają z rozpostartymi ramionami,

- do pociągu – ustawiają się „w pociąg” i jadą,

- na rower – leżenie na plecach, nóżki naśladują „jazdę” rowerem – kręcenie pedałami.

 

 

 

6.     „Leśna orkiestra” – instrumentacja piosenki.

– czy wiecie, że nie tylko dzieci czekają na Mikołaja. W lesie również zaczynają się przygotowania do spotkania z Mikołajem. Posłuchajcie kto przygotowuje koncert dla Mikołaja:

 

Mały Jeż na bębenku gra: - bębenek

Ram tam tam, ram tam tam, ram tam tam x2

Na grzechotkach grają misie dwa - grzechotki

Szu szu szu, szu szu szu, szu szu szu x2

Stary zając na talerzach gra – talerze

bum tara, bum tara, bum tara x2

Młody dzięcioł w drzewo stuka tak – klawesy, kołatki

stuku puk, stuku puk, stuku puk x2

już orkiestra rytm ten dobrze zna

Ram tam tam, ram tam tam, ram tam tam x2

 

N-l nawiązuje do tekstu, zadaje pytania:

- Co to jest orkiestra?

- Jakie instrumenty grały?

N-l przydziela chętnym dzieciom role i rozdaje im instrumenty. Następuje powtórzenie piosenki, próba wspólnego śpiewania i muzykowania.

Wspólne muzykowanie

- dzieci wybierają instrument i stają obok zwierzątka z takim samym instrumentem.

N-l jest dyrygentem, wskazuje, które instrumenty mają grać.

 

7.     Zabawa przy piosence „Dzyń, dzyń, dzyń, Mikołaju święty”.

My też przygotujmy występ dla Mikołaja.

- dzieci stoją w kole z wykonanymi przez siebie instrumentami,

- tańczą podczas zwrotki, grają i śpiewają podczas refrenu.

Dzieci odkładają instrumenty. Zakończenie zajęcia.