Scenariusz zajęcia "Ćwiczenia gimnastyczne - z elementami ćwiczeń korekcyjnych stóp."

autor: mgr Agnieszka Figielska

 Grupa wiekowa: 5-latki

 Temat kompleksowy: Zabawy na jesienne wieczory

 

 Cele ogólne:

·       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych,

·       wykonywanie ćwiczeń korygujących płaskostopie.

Cele operacyjne, dziecko:

·       idzie wzdłuż liny,

·       idzie po „kamieniach gimnastycznych”

·       przekłada stopą woreczek gimnastyczny,

·       współpracuje z kolegą/koleżanką podczas wykonywanie ćwiczenia,

·       wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

Metody:

·       czynne, słowne

Formy:

·       indywidualna, zbiorowa

Treści z podstawy programowej:

I.2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

Środki dydaktyczne:

szarfy, liny, woreczki, kamienie gimnastyczne, tamburyn, magnetofon,

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.     Czynności organizacyjno – porządkowe

Zbiórka, powitanie, przygotowanie ćwiczących do zajęć(zdjęcie kapci i skarpetek).

Ustawienie szeregu. Korekcyjna postawa dzieci. Rozdanie szarf.

2.     Marsz po obwodzie koła w rytm tamburyna (na palcach, na pietach, wysoko kolana).

3.     „Znajdź swój kolor” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci ubrane w szarfy poruszają się w rozsypce w rytm tamburyna. Na sygnał przybiegają do N i ustawiają się rzędami przed kolorem, który trzyma w rękach.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Ćwiczenia z liną gimnastyczną na podłożu.

Ułożenie lin gimnastycznych na połowie sali. Dzieci ustawiają się jeden za drugim w dwóch rzędach z godnie z kolorem szarf:

-przejście po linie przodem,

-przejście po linie „tiptopami”, 

-przejście po linie jednym i drugim bokiem, z szarfą trzymaną za plecami na barkach

-przejście przy linie z szarfą trzymaną za plecami na barkach, stawiając stopy na przemian, zewnętrzne krawędzie stopy dotykają liny

Ćwiczący zachowują odpowiedni dystans między sobą podczas wykonywania ćwiczeń.

2.     „ROWEREK” – ćwiczenie korekcyjne stóp.

Dzieci dotykają się stopami. Naśladują jazdę rowerem-na przemian naciskają stopami.

3.      Ułożenie „ kamieni gimnastycznych” na podłożu.

Przejście po kamieniach na drugą stronę. 

Ćwiczenie wykonywane z asekuracją prowadzącego.  

4.     Ćwiczenia korekcyjne stóp (z woreczkami gimnastycznym).

Dzieci stoją w kole.

- stawiają stopę na woreczku gimnastycznym, na dany sygnał podnoszą woreczek palcami stopy. Ćwiczenia wykonują raz jedną, raz drugą stopą

- siad prosty podparty, woreczek leży przy lewej stopie, dzieci chwytają go palcami prawej stopy i przekładają go kilka razy przez lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonują drugą nogą.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Marsz po kole z woreczkiem na głowie. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała.

2.Zabawa uspokajająca „Taniec z szarfami” .

Improwizacja ruchowa przy muzyce relaksacyjnej.

3. Ćwiczenia oddechowe. Marsz po kole z szarfami – wdech nosem - unoszenie szarfy nad głowę, wydech ustami - opuszczenie szarfy.

4. Czynności porządkowe. Pożegnanie.