Scenariusz zajęcia "Marcowa pogoda"

autor: mgr Agnieszka Figielska

 Grupa wiekowa: 5-latki

 Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu.

 

Cele ogólne:

·       kształtowanie umiejętności liczenia obiektów i ustalenia równoliczności,

·       rozumienie stałości liczby.

Cele operacyjne, dziecko:

·       liczy obiekty niewidoczne, np. dźwięki, określa ich liczebność,

·       szereguje elementy zbioru od największego do najmniejszego,

·       wykorzystuje palce i inne zbiory zastępcze do pokazywania wyniku liczenia,

·       szacuje  liczebność zbioru na oko z podaniem liczby elementów (bez przeliczania)

·       doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach

Metody:

·       czynne

·       słowne

·       oglądowe

Formy:

·       indywidualna

·       zbiorowa

 

Treści z podstawy programowej:

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. 

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Środki dydaktyczne:

magnetofon, płyta CD, kartki, plastikowe zakrętki, ziarna fasoli, trójkąt (instrument), kubeczek, sylwety chmur w różnych rozmiarach, kartoniki z cyframi.

 

Przebieg zajęć:

1.       „Części ciała z klaśnięciem i podskokiem” – zabawa muzyczno ruchowa.

 

2.       „Ile mam palców”.

Dzieci siedzą w półkolu przed nauczycielem. Nauczyciel pokazuje swoje dłonie i stwierdza:

Tu mam pięć palców i tu mam pięć palców. Pokażcie swoje dłonie… Zaraz sprawdzimy, czy i wy macie po pięć palców przy każdej dłoni… Liczcie tak, jak ja: Jeden(dotyka kciukiem policzka, dwa (dotyka placem policzka, trzy(dotyk), cztery (dotyk), pięć (dotyk). Tu pięć placów (pokazuje otwartą dłoń). czynność powtarza z drugą ręką.

3.       „Od największej” – szeregowanie od największego do najmniejszego elementu.

Każde dziecko otrzymuje komplet papierowych chmur w różnym rozmiarze. zadaniem dzieci jest ułożenie chmur od największej do najmniejsze.

 

4.       „Deszczowa chmura” – przeliczanie, określanie stałości liczby, dodawanie i odejmowanie.

Dzieci biorą po 10 zakrętek z pojemnika i siadają w kole. Układają zakrętki przed sobą w szeregu. Nauczyciel mówi:

Będziemy liczyć zakrętki na wiele sposobów. Zobaczymy co z tego wyniknie. Następuje liczenie od prawej do lewej, od lewej do prawej przekładanie kolejności zakrętek. Następnie dzieci układają z zkrętek różne kształty i sprawdzają czy ich ilość uległa zmianie.

Dzieci dodają i odejmują zakrętki zgodnie z pleceniami nauczyciela (np. dołóż 3, ile jest? zabierz 4, ile zostało?), wynik pokazują na palcach.

 

5.     „Słyszę i liczę” ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.

Nauczyciel wrzuca do kubka ziarna fasoli, (w takim tempie żeby dzieci mogły policzyć ich ilość), dzieci układają przed sobą taką samą liczbę zakrętek (następuje kilka prób).

Nauczyciel uderza w trójkąt (instrument) – dzieci liczą usłyszane dźwięki i ponownie układają przed sobą odpowiednią ilość zakrętek. Następuje powtórzenie ćwiczenia – dzieci próbują odtworzyć liczbę dźwięków przez ruch – np. podskoki, klaśnięcia.

 

6.     „Tyle razy, ile” – zabawa matematyczna przy dowolnej muzyce.

N. co jakiś czas zatrzymuje nagranie, podnosi kartonik z liczbą i mówi polecenie:

1. Skaczemy obunóż tyle razy, ile wskazuje liczba.

2. Robimy tyle obrotów, ile wskazuje liczba.

3. Robimy tyle przysiadów, ile wskazuje liczba.

4. Klaszczemy tyle razy, ile wskazuje liczba.

 

5. Kłaniamy się tyle razy, ile wskazuje liczba.