Scenariusz zajęcia "Spacer po kwiatki dla mamy - zestaw zabaw ruchowych"

autor: mgr Agnieszka Figielska

 Grupa wiekowa: 3-4-latki

 Temat kompleksowy: Święto mamy i taty.

 

Cel ogólny:

·       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

Cele operacyjne, dziecko:

·       reaguje na sygnał dźwiękowy wg umowy nauczyciela

·       omija przeszkody

·       chodzi po linie noga za nogą

·       przechodzi przez tunel

·       przeskakuje nad przeszkodą

Metody:

·       opowieść ruchowa

·       czynne, słowne

Formy:

·       indywidualna, zbiorowa

 

Treści z podstawy programowej:

I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

I.8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

Środki dydaktyczne:

magnetofon, płyta CD, szarfy, lina, pachołki

 

Przebieg zajęć:

1.       „Na wycieczkę” – ustawienie dzieci w kole, rozpoczęcie spaceru po kwiatki dla mamy wierszykiem: „ Na wycieczkę dziś idziemy, bo bez przerwy chodzić chcemy,. Na wycieczkę mamy iść , bierz kolegę no i idź”

2.     Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych oraz rozdanie szarf.

3.     „Ubieramy się na spacer”- ćwiczenie ogólnorozwojowe z szarfą

4.     „Jadę, Jadę” – zabawa muzyczno - ruchowa

5.       „Idziemy na wycieczkę” – omijanie pachołków (drzewa)

6.       „Idziemy po moście” – linie, noga za nogą – ćwiczenie równowagi

7.       „Kreci tunel” – przechodzenie przez tunel

8.       „Słonko świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Dzieci swobodnie biegają po sali przy dźwiękach tamburyna, na hasło słonko świeci wspinają się na palce i wyciągają wysoko ręce, na hasło deszczyk pada, kucają nisko i stukają palcami o podłogę.

9.       „Kałuże” – dzieci przeskakują przez rozłożone szarfy

10.     „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa przy piosence

11.    Zabawa przy piosence „Rosną sobie kwiatki na łące”

Dzieci chodzą po sali pomiędzy kolorowymi kołami (szarfy). Podczas zwrotki piosenki naśladują ruchem zrywanie kwiatów, a na słowa „la, la, la” wchodzą do szarfy i „wąchają” swojego kwiatka.

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,

maki, chabry i rumianki pachnące.

La, la, la….

Nazbieramy kwiatów, kwiateczków, kwiateczków,

nazwijamy, nasplatamy wianeczków.

La, la, la…

Zaniesiemy mamie te dary, te dary,

uściskamy, upieścimy bez miary.

La, la, la…

12.  „Wąchamy kwiaty”- ćwiczenie wyciszające, oddechowe.

 

OPOWIEŚĆ RUCHOWA

 

„Wybieramy się na spacer na łąkę wyjmujemy z szafy ubrania (rozdanie szarf). Ubieramy  spodnie, najpierw jedna nogawka, teraz druga, podciągamy. Schylamy się wyciągamy buty – jeden but zakładamy. Teraz drugi, zakładamy (wkładanie i zdejmowanie szarfy na nogi, pkt 3). (Ułożenie szarf w dowolnych miejscach na podłodze)

Droga na łąkę jest bardzo daleka nad górami, przez morza  (piosenka „jadę, jadę” pkt 4).

Już jesteśmy niedaleko łąki jeszcze tylko ominiemy drzewa (chodzenie miedzy pachołkami, pkt 5), przejdziemy przez most (chodzenie stopa za stopą po linie, pkt 6), a teraz przez kreci tunel (przechodzenie przez tunel, pkt 7) i jesteśmy już na miejscu. Rozejrzyjmy się dookoła

Jaka jest pogoda? (pkt 8). Po deszczu zawsze są… KAŁUŻE. Musimy je ominąć (pkt 9). Jeśli są kałuże to pewnie też są ŻABY, pewnie gdzieś tu chowają się przed BOCIANEM

(Zabawa ruchowa przy piosence „Bocian i żaby” pkt 10). Po deszczu zawsze wychodzi słońce. Na łące rośnie wiele pięknych kwiatów nazrywamy ich dla mamy(pkt 11).

O jak pięknie pachną nasze kwiaty (pkt 12). Mamusi na pewno bardzo się spodobają.