Scenariusz zajęcia "Ruch to zdrowie"

autor: mgr Iwona Grzeszczak

 Grupa wiekowa: 5 latki

 Temat kompleksowy: Już zima

 

Temat Hospitacji: Organizacja ćwiczeń gimnastycznych- przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas zabaw. Wykorzystanie różnych przyborów do ćwiczeń.

Obszar podstawy programowej: Kształtowanie czynności samoobsługowych

nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie do utrzymywania porządku.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej. Wychowanie

przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

Cele ogólne:

- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-

ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw,

-integrowanie grupy,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń

Cele operacyjne- dziecko:

- ćwiczy wykorzystując przybory ,

- reaguje na polecenia nauczyciela,

- jest zwinne, gibkie

- wzmacnia siłę ramion, nóg i tułowia

- współdziała z rówieśnikami

- ćwiczy bezpiecznie

Metody:

-czynna- zadań stawianych do wykonania,

Oglądowa- pokaz

 

Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa.

Przebieg:

Część wstępna:

1. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń.

2. Przywitanie przy piosence „Witam Cię”

3. Zabawy z gazetami:

 Dzieci biegają po Sali pomiędzy rozłożonymi gazetami, na sygnał każde

dziecko podnosi gazetę za 2 rogi,

 Śnieżyca- na sygnał każde dziecko przyjmuje dowolną pozycję i chowa

się pod gazetą,

 Płatki śniegu- podrzucanie gazety do góry i naśladowanie ruchem jej

spadania.

 Część główna:

4. Ćwiczenia wyprostne i tułowia:

 Stanie w rozkroku- trzymanie oburącz złożonej gazety- skłon w przód,

wymachy do przodu, do tyłu. Po kilku ruchach wyprost i potrząsanie

gazetą na wysokości oczu, ręce wyprostowane,

 Klęk podparty- dłonie na gazecie skierowane palcami do wewnątrz- przy

zgiętych łokciach, opad tułowia w przód i dotknięcie gazety brodą i

powrót do pozycji wyjściowej

 Leżenie przodem- zwijamy gazetę w rulon- robimy lornetkę, na sygnał

podnosimy głowę do góry i spoglądamy przez lornetkę.

 Siad klęczny- skłony w przód- trzymanie gazety za 2 końce

 Pozycje stojąca- skłony w bok, skręty na boki

 Zgniatamy gazetę i idąc do kole wrzucamy ją do kosza.

5. Ćwiczenia stóp:

 Dzieci stoją w 2 rzędach, każde trzyma szarfę w dłoni, układamy drogę,

 Przeskoki przed drogę- przodem, tyłem, na palcach,

 Dzieci stoją w 2 rzędach przed drogą dla sanek, po kolei stopa za stopą

pokonują drogę , stają na końcu swojej drużyny

 W rozsypce- kładą szafę na podłodze, na sygnał starają się palcami stóp

schować szarfę pod stopami.

 Marsz po kole, odwieszają szarfę na wieszaku- wyciągniętej ręce.

6. Ćwiczenia szyi:

 Wiatraczek po całej Sali, n-el rozrzuca woreczki

 Na sygnał dzieci biegają między woreczkami, biorą woreczek i stają w

pozycji wyprostowanej z woreczkiem na głowie,

 Skręty szyi w prawo, wyprost, w lewo, wyprost

 Kładą woreczek na prawym ramieniu, dotykają brodą, zmiana strony

 Nauczyciel rozkłada linę- 2 rzędy

 Woreczek między kolanami, przeskoki przez liną, przodem, bokiem.

 Z liny robimy koło- siad płaski, woreczek między stopami, unoszenie nóg

do góry, na boki, w prawo, w lewo

 Wstają- woreczek leży na ziemi przed dziećmi, chwytają palcami stóp i

wrzucają do środka koła.

 Sprzątamy koło z woreczkami

 

Część końcowa

 Oddechy przy muzyce relaksacyjnej

 Podsumowanie i omówienie zajęć, refleksja dzieci na temat ćwiczeń

 Podziękowanie.

 

Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń.

Przywitanie przy piosence „Witam Cię”

 

 Dzieci biegają po Sali pomiędzy rozłożonymi gazetami, na sygnał każde dziecko

podnosi gazetę za 2 rogi,

 Śnieżyca- na sygnał każde dziecko przyjmuje dowolną pozycję i chowa się pod

gazetą,

 Stanie w rozkroku- trzymanie oburącz złożonej gazety- skłon w przód, wymachy do

przodu, do tyłu. Po kilku ruchach wyprost i potrząsanie gazetą na wysokości oczu,

ręce wyprostowane,

 Pozycje stojąca- skłony w bok, skręty na boki

 Klęk podparty- dłonie na gazecie skierowane palcami do wewnątrz- przy zgiętych

łokciach, opad tułowia w przód i dotknięcie gazety brodą i powrót do pozycji

wyjściowej

 Siad klęczny- skłony w przód- trzymanie gazety za 2 końce

 Leżenie przodem- zwijamy gazetę w rulon- robimy lornetkę, na sygnał podnosimy

głowę do góry i spoglądamy przez lornetkę

 Zgniatamy gazetę i idąc do kole wrzucamy ją do kosza.- BIORĄ SZARFY, 2

RZĘDY, droga

 Przeskoki przed drogę- przodem, tyłem, na palcach,

 Dzieci stoją w 2 rzędach przed drogą dla sanek, po kolei stopa za stopą pokonują

drogę , stają na końcu swojej drużyny

 W rozsypce- kładą szafę na podłodze, na sygnał starają się palcami stóp schować

szarfę pod stopami.

 Przechodzenie przez szarfę

 Marsz po kole, odwieszają szarfę na wieszaku- wyciągniętej ręce.- BIORĄ

WORECZEK, w rozsypce

 Na sygnał dzieci biegają między woreczkami, biorą woreczek i stają w pozycji

wyprostowanej z woreczkiem na głowie,

 Skręty szyi w prawo, wyprost, w lewo, wyprost

 Chodzenie z woreczkiem na palcach, na piętach

 Nauczyciel rozkłada linę- 2 rzędy

 Woreczek między kolanami, przeskoki przez liną, przodem, bokiem.

 Z liny robimy koło- siad płaski, woreczek między stopami, unoszenie nóg do góry,

na boki, w prawo, w lewo

 Wstają- woreczek leży na ziemi przed dziećmi, chwytają palcami stóp i wrzucają

do środka koła.

 Sprzątamy koło z woreczkami

 Oddechy przy muzyce relaksacyjnej

 Podsumowanie i omówienie zajęć, refleksja dzieci na temat ćwiczeń, podziękowanie