Scenariusz zajęcia "Ćwiczyć każdy może"

autor: mgr Iwona Grzeszczak

 Grupa wiekowa5-latki

 Temat kompleksowy: Dzieci też mają swoje prawa

 Temat obserwacji: Organizacja zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.

 

Cel obserwacji: Zgromadzenie informacji niezbędnych do dokonania oceny dorobku

zawodowego nauczyciela

Obszar podstawy programowej: I pkt. 5,7,8,9, III pkt. 7,8, IV pkt. 7

Cele ogólne:

- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej

oraz korygowanie dysproporcji rozwojowych podczas ćwiczeń gimnastycznych i

zabaw,

-integrowanie grupy,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń

Cele operacyjne- dziecko:

- reaguje na polecenia nauczyciela,

- biega bez potrąceń,

-chodzi na czworakach,

-wykonuje skłony,

-skacze obunóż,

-chodzi stopa za stopą,

- współdziała z rówieśnikami

- ćwiczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Metody:

-czynne,

- słowne

Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa.

Przebieg:

Część wstępna:

1. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń.

2. Przywitanie przy piosence „Witam Cię”

3. Zabawa orientacyjno- porządkowa

 Dzieci biegają między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej

zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę

4. Zabawa ożywiająca.

 Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na

mocne uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i

przyjmując dowolną pozycję – chronią się przed zamoknięciem wykorzystując

gazetę. Zwinięcie gazety w kulkę, wrzucenie do kosza, wzięcie woreczka.

 

Część główna:

Przebieg zajęcia:

1. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych

 Dzieci stoją w rozsypce swobodnie, w małym rozkroku, woreczki trzymają

oburącz przed sobą. Na polecenie przenoszą woreczek oburącz za głową (łokcie

w górze, cofnięte w tył), puszczają woreczek za plecami, następnie skłaniają się

w przód, chwytają woreczek oburącz, podnoszą go w przód w skos i pokazują

nauczycielce.

2. Ćwiczenia tułowia

 Siad skrzyżny, woreczek na głowie, ręce złożone na kolanach, plecy proste.

Skłon tułowia w lewo (bardzo wolno) – woreczek spada na podłogę. Podnieść

woreczek lewą ręką, położyć go na głowie i ćwiczenie wykonać w prawą

stronę.

3. Zabawa na czworakach.

 Włożyć woreczek pod kolano zgiętej lewej nogi i przyjąć pozycję na

czworakach. Dzieci posuwają się na rękach podskokami na prawej nodze (tej,

 

która nie trzyma woreczka). Po kilku podskokach siad skrzyżny i swobodna

zabawa woreczkami (niewysoki rzut w górę i próba chwytu). Po chwili zabawy

dzieci wkładają woreczek pod prawe kolano i powtarzają chód na czworakach.

4. Ćwiczenia mięśni grzbietu.

 Leżenie przodem, woreczek pod brodą, trzymany oburącz za rogi. Uniesienie

na moment w górę klatki piersiowej i łokci, a następnie powrót do leżenia.

Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, trzymając cały czas woreczek.

5. Podskoki

 Woreczki leżą na podłodze, przy każdym stoi dziecko. Na plecenie

nauczycielki dzieci przeskakują woreczki obunóż, skaczą w przód i tył.

6. Ćwiczenia stóp

 Siad skulny podparty. Chwyt woreczka palcami stopy lewej i prawej na zmianę.

7. Ćwiczenia wyprostne

 Marsz z woreczkiem na głowie po obwodzie koła. Przechodząc koło pudełka,

przeznaczonego na woreczki, każde dziecko wykonuje skłon głową w przód i

wrzuca w ten sposób woreczek do pudełka. Następnie każde dziecko bierze

szarfę.

Część końcowa

1. Ćwiczenia stóp połączone z ćwiczeniami integracji sensorycznej

 Fastrygowanie- szarfy ułożone przed dziećmi,. Każde dziecko staje przy końcu

szarfy i stawia na niej stopę. Na polecenie dzieci zbierają szarfę palcami stopy

ściągając pod piętę, raz lewą, raz prawą.

 Chodzenie po szarfie stopa za stopą

2. Oddechy przy muzyce relaksacyjnej

3. Podsumowanie i omówienie zajęć, refleksja dzieci na temat ćwiczeń

4. Podziękowanie.

5. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń.

6. Przywitanie przy piosence „Witam Cię”

7. Zabawa orientacyjno- porządkowa

 Dzieci biegają między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej

zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę

8. Zabawa ożywiająca.

 Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na

mocne uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i

przyjmując dowolną pozycję – chronią się przed zamoknięciem wykorzystując

gazetę. Zwinięcie gazety w kulkę, wrzucenie do kosza, wzięcie woreczka.

 

Przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń.

Przywitanie przy piosence „Witam Cię”

Zabawa orientacyjno- porządkowa

 Dzieci biegają między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej zatrzymują

się i każde dziecko podnosi gazetę

9. Zabawa ożywiająca.

 Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na mocne

uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i przyjmując

dowolną pozycję – chronią się przed zamoknięciem wykorzystując gazetę. Zwinięcie

gazety w kulkę, wrzucenie do kosza, wzięcie woreczka.

 Dzieci stoją w rozsypce swobodnie, w małym rozkroku, woreczki trzymają oburącz

przed sobą. Na polecenie przenoszą woreczek oburącz za głową (łokcie w górze,

cofnięte w tył), puszczają woreczek za plecami, następnie skłaniają się w przód,

chwytają woreczek oburącz, podnoszą go w przód w skos i pokazują nauczycielce.

 Siad skrzyżny, woreczek na głowie, ręce złożone na kolanach, plecy proste. Skłon

tułowia w lewo (bardzo wolno) – woreczek spada na podłogę. Podnieść woreczek

lewą ręką, położyć go na głowie i ćwiczenie wykonać w prawą stronę.

 Włożyć woreczek pod kolano zgiętej lewej nogi i przyjąć pozycję na czworakach.

Dzieci posuwają się na rękach podskokami na prawej nodze (tej, która nie trzyma

woreczka). Po kilku podskokach siad skrzyżny i swobodna zabawa woreczkami

(niewysoki rzut w górę i próba chwytu). Po chwili zabawy dzieci wkładają woreczek

pod prawe kolano i powtarzają chód na czworakach.

 Leżenie przodem, woreczek pod brodą, trzymany oburącz za rogi. Uniesienie na

moment w górę klatki piersiowej i łokci, a następnie powrót do leżenia. Ćwiczenie

powtarzamy kilka razy, trzymając cały czas woreczek.

 Woreczki leżą na podłodze, przy każdym stoi dziecko. Na plecenie nauczycielki

dzieci przeskakują woreczki obunóż, skaczą w przód i tył.

 Siad skulny podparty. Chwyt woreczka palcami stopy lewej i prawej na zmianę.

 Marsz z woreczkiem na głowie po obwodzie koła. Przechodząc koło pudełka,

przeznaczonego na woreczki, każde dziecko wykonuje skłon głową w przód i wrzuca

w ten sposób woreczek do pudełka. Następnie każde dziecko bierze szarfę.

 Fastrygowanie- szarfy ułożone przed dziećmi,. Każde dziecko staje przy końcu

szarfy i stawia na niej stopę. Na polecenie dzieci zbierają szarfę palcami stopy

ściągając pod piętę, raz lewą, raz prawą.

 Chodzenie po szarfie stopa za stopą

5. Oddechy przy muzyce relaksacyjnej

6. Podsumowanie i omówienie zajęć, refleksja dzieci na temat ćwiczeń

 

7. Podziękowanie.