Aby nasze dzieci były bezpieczne na drogach.

Wzrastającej liczbie pojazdów mechanicznych towarzyszy wzrost wypadków na drodze. Szczególnie niepokojące są wypadki, którym ulegają dzieci. Wiele dzieci ginie z braku opieki. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są dorośli. W przedszkolu różnymi metodami uczymy zachowania się dzieci na drogach.

Jednak pierwszymi i naturalnymi nauczycielami są rodzice. Mogą oni, w znacznym stopniu zapobiegać nieszczęściom, wpływając na dzieci by zachowały ostrożność, a tym samym nie narażały się na ryzyko wypadku. Można niestety stwierdzić, że nie wszyscy rodzice przywiązują dostateczną uwagę do tej ochrony swoich pociech. Ogólnie dbają, by dziecko nie popełniało nieostrożności w miejscu zamieszkania. Niewielu rodziców uczy swego malucha zachowania się na drodze publicznej, bo poza domem najczęściej przebywa ono w towarzystwie dorosłych.

Wiele czasu na temat bezpieczeństwa na drodze poświęcają nauczycielki w przedszkolu. Dzieci mają wpajane podstawowe zasady, takie jak: nie baw się na drodze, na poboczu, chodniku, w najbliższym sąsiedztwie drogi. Uczone są namysłu i panowania nad swoim zachowaniem. Wydawać by się mogło, iż takie powtarzanie dzieciom oczywistych prawd nie ma celu. Nie są to jednak błahe sprawy. Każdy dorosły wie, że najwięcej dzieci ginie z powodu nagłego wbiegnięcia na jezdnię. Musimy uświadomić naszym dzieciom, że pojazd nie może zatrzymać się natychmiast. Dziecko, wbiegając niespodziewanie na jezdnię, albo samo ulegnie wypadkowi, albo spowoduje groźną kolizję, jeżeli kierowca będzie się starał je ominąć.

Każde dziecko powinno znać 5 podstawowych zasad przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy:

  1. zatrzymaj się na skraju chodnika,
  2. spójrz w lewo,
  3. spójrz w prawo,
  4. spójrz jeszcze raz w lewo,
  5. jezdnia wolna – przechodź.

Zawsze należy podkreślać – bądź cierpliwy, czekaj aż jezdnia będzie wolna, nigdy jej nie przebiegaj. Uczenie dzieci tych zaleceń w przedszkolu odbywa się przez różne formy i metody pracy z dzieckiem, a nauczycielki pamiętają, że muszą przypominać dzieciom o bezpieczeństwie niemal nieustannie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że wyrabianie u dzieci nawyku bezpiecznego i rozważnego zachowania się w ruchu drogowym jest pracą ciągłą. Nigdy nie należy przyjmować zasady, że dziecko raz przeszkolone będzie zdolne do praktycznego i stałego przestrzegania przepisów. Tylko praca wychowawcza prowadzona w sposób systematyczny w przedszkolu wspomagana przez rodziców, wsparta przykładem ogółu dorosłych, może dać pożądane wyniki.