Zajęcia umuzykalniające dla dzieci 4 letnich

autor: mgr Dorota Malinowska

 

Temat kompleksowy: W krainie baśni

Temat zajęcia: Muzyczna bajkolandia - osłuchanie z piosenką do nauki pt Bajeczki

Cel ogólny: Umuzykalnienie dzieci

Czytaj więcej...

O bocianach

autor: mgr Beata Jastrzębowska

Grupa dzieci: 5-6 letnich

Temat kompleksowy: Wiosna na łące.

Temat zajęcia: Mieszkańcy łąki – zabawa tropiąca, historyjka obrazkowa, legenda, krzyżówka, zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym, zabawy przy muzyce i z wykorzystaniem chusty animacyjnej, inscenizacja utworu, zabawa dydaktyczna, ćwiczenie z kinezjologii edukacyjnej, praca indywidualna – karty pracy.

Czytaj więcej...

Propozycje zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Miejskim Przedszkolu w Olsztynku.

autor: mgr Beata Jastrzębowska

Edukacja dzieci w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadoma, celowa, planowa i systematyczna działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza stwarza dzieciom możność wielostronnego kształcenia, w którym przyswajaniu treści towarzyszy przeżywanie, odkrywanie, a następnie działanie na rzecz przyrody i środowiska stworzonego przez człowieka tylko wtedy, gdy człowiek posiądzie pewien bagaż konkretnych przeżyć i doświadczeń. Przyswojoną wcześniej wiedzę łatwiej mu będzie później zastosować w konkretnych działaniach.

Czytaj więcej...