Propozycje zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Miejskim Przedszkolu w Olsztynku.

autor: mgr Beata Jastrzębowska

Edukacja dzieci w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadoma, celowa, planowa i systematyczna działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale.

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza stwarza dzieciom możność wielostronnego kształcenia, w którym przyswajaniu treści towarzyszy przeżywanie, odkrywanie, a następnie działanie na rzecz przyrody i środowiska stworzonego przez człowieka tylko wtedy, gdy człowiek posiądzie pewien bagaż konkretnych przeżyć i doświadczeń. Przyswojoną wcześniej wiedzę łatwiej mu będzie później zastosować w konkretnych działaniach.

Czytaj więcej...